Xây dựng mô hình thôn, xóm, làng, tổ dân phố "xanh" trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

16/09/2021

Xác định mỗi thôn, xóm, làng, tổ dân phố là một pháo đài vững chắc trong phòng chống dịch, nhằm chủ động ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhập từ bên ngoài, kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết không để lọt mầm bệnh vào bên trong. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND về xây dựng và triển khai mô hình thôn, xóm, làng, tổ dân phố “xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19.

Để việc xây dựng và triển khai mô hình thôn, xóm, làng, tổ dân phố “xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, UBND tỉnh đề ra 7 nội dung, giải pháp để tổ chức thực hiện, trong đó giải pháp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo yêu cầu cấp ủy, chính quyền phát huy tinh thần trách nhiệm; hằng ngày có đánh giá mức độ nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn đề có giải pháp phù hợp. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình thôn, xóm, làng, tổ dân phố xanh gồm: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, Đoàn thanh niên, Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng, Tổ trưởng Tổ liên gia tự quản,...

Ban hành thiết chế hành chính và công khai để mọi người dân nắm được nhằm xây dựng thôn, xóm, làng, tổ dân phố là “Vùng xanh” phù hợp, sát với tình hình thực tế, bảo đảm các tiêu chí: Không có người cư trú tại địa phương là F0, F1 đang trong thời gian điều trị và theo dõi cách ly y tế; không tụ tập, tiếp đón khách tại nhà, người dân được xét nghiệm tầm soát định kỳ theo đánh giá nguy cơ lây nhiễm. 100% hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn ký cam kết, thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh an toàn, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định chung và của chính quyền địa phương. Có Tổ Covid cộng đồng, Tổ liên gia tự quản hoạt động hiệu quả; mọi người ra, vào thôn, xóm, làng, tổ dân phố được kiểm soát chặt chẽ. Khi phát sinh dịch bệnh, người dân chấp hành nghiêm chỉ đạo “ai ở đâu, ở đó”.

Triển khai thực hiện tốt các quy định về công tác phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh theo quy định. Người dân chấp hành và thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế và thông điệp 5K, 5T của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covỉd-19 tỉnh. Đồng thời, có quy định cụ thể về phòng, chống dịch liên quan đến các sự kiện, hoạt động tập trung đông người (đám cưới, đám hỏi, đám hiếu, lễ hội, chợ...), có môi trường xanh, sạch, đẹp; không có “chợ cóc”, chợ tạm, không phát sinh điểm bán hàng tự phát trên địa bàn.

Thiết lập ít nhất 2 số điện thoại đường dây nóng, duy trì hoạt động hiệu quả các nhóm Zalo trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thôn, xóm, làng, tổ dân phố. Thường xuyên, hằng ngày tuyên truyền về tính nguy hiểm của dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên hệ thống loa truyền thanh.

Tổ chức khảo sát và đánh giá toàn diện, thành lập các “Chốt bảo vệ vùng xanh” kiểm soát tại các thôn, xóm, làng, tổ dân phố để kiểm soát chặt chẽ người ra, vào, bảo đảm tất cả người dân ra, vào địa bàn đều phải được kiểm soát; phát hiện, xử lý ngay người đến, về từ vùng dịch hoặc đến từ địa bàn khác theo quy định của địa phương mà không khai báo, người rời địa bàn trái quy định về phòng, chống dịch bệnh mà không được phép của cấp có thẩm quyền theo quy định.

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện, thành phố (ít nhất 02 tuần/01 lần); xã, phường, thị trấn (ít nhất 01 tuần/01 lần) thường xuyên hoặc đột xuất tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch, xây dựng thôn, xóm, làng, tổ dân phố “xanh”; chân chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh để có biện pháp xử lý, điều chỉnh kế hoạch phù hợp.

Toàn tỉnh phấn đấu từ nay đến trước ngày 20/9, xây dựng xong mô hình thôn, xóm, làng, tổ dân phố “xanh”, góp phần bảo vệ vững chắc thành quả phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Nga Hải

Các tin đã đưa ngày: