Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ 1.000.000 đồng/người dân đang ở tại các tỉnh, thành phố áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16

05/09/2021

Thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 25/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cho người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang ở tại các địa phương áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng đề nghị người dân Bà Rịa - Vũng Tàu hiện đang ở các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg yên tâm, tiếp tục ở lại theo tinh thần giãn cách “ai ở đâu ở đấy”; tuyệt đối chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi đang sinh sống, không hoang mang, dao động. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thực hiện hỗ trợ đối với người Bà Rịa - Vũng Tàu đang ở các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ không trở về địa phương, cụ thể như sau:

Nguyên tắc hỗ trợ: Bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách và mỗi đối tượng chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ 01 lần.

Thời gian thực hiện hỗ trợ: từ ngày Nghị quyết 80/NQ-HĐND ngày 25/8/2021 có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2021.

Mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người.

Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp cho người dân bằng hình thức chuyển tiền qua dịch vụ bưu chính, chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục, cơ quan chi trả chi tiết theo Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 25/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu.

Các tin đã đưa ngày: