Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 09/9-14/9/2021

06/09/2021

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Cổ Độ

7:30

9:30

09/9

Xử lý rỉ dầu MBA ; Thay dây nối đất CSV ; Cực MBA bị kẻ gian cắt trộm , bổ xung dầu MBA

2

TBA Cổ Độ 2

9:30

12:00

09/9

Xử lý rỉ dầu MBA ; Thí nghiệm MBA chuyển nấc điện áp từ nấc 3 sang nấc 4  , bổ xung dầu MBA

3

TBA Kiền Sơn 2

14:00

17:00

09/9

Thay dây nối đất CSV ; Cực MBA; tủ 400v bị kẻ gian cắt trộm

4

TBA Quất Lưu 2

7:30

9:30

10/9

Xử lý rỉ dầu MBA ; Thay dây nối đất CSV ; Cực MBA bị kẻ gian cắt trộm , bổ xung dầu MBA

5

TBA 304B

9:30

12:00

10/9

Xử lý rỉ dầu MBA ; Bổ xung dầu MBA

6

TBA Tam Hợp 4

14:00

17:00

10/9

Thay dây nối đất CSV ; Cực MBA; tủ 400v bị kẻ gian cắt trộm

7

TBA Thượng Đức 3

7:30

10:00

11/9

Thay dây nối đất CSV ; Cực MBA; tủ 400v bị kẻ gian cắt trộm

8

TBA CQT Thôn Giữa

9:30

12:00

11/9

Thay dây nối đất CSV ; Cực MBA; tủ 400v bị kẻ gian cắt trộm , bổ xung dầu MBA

9

TBA Bảo Đức

14:00

17:00

11/9

Xử lý rỉ dầu MBA ; Bổ xung dầu MBA ; Đấu nối cáp tổng tủ tụ bù CSPK ; dây tín hiệu

10

TBA Việt Lê

8:00

11:30

12/9

Thay dây nối đất CSV đầu cáp cấp cho TBA Việt lê tại cột 109NRTĐ, Xử lý rỉ dầu MBA VSCN TBA ( Theo HĐQLVH)

 

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

Cắt điện DCLF371-7E25.3/1 dự kiến mất điện từ 07:00÷10:30 ngày 10/9/2021 gồm các TBA: Quang Sơn 1, 5, 6, 7, 10, TBA An Phú, TBA Đá Quang Sơn, TBA Trần Văn Mạnh.

Cắt điện DCL 373-7E25.3/4 dự kiến mất điện từ 07:00÷10:30 ngày 11/9/2021 gồm các TBAViên Luận,  TBA Đồng Ích 1, TBA Bơm Tiêu Triệu Đề 1, 2, 3 TBA Đồng Ích 6, 7.

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Thái Hòa 7

7:00

12:30

09/9

Chuyển phụ tải từ đường dây cũ sang đường dây mới, đấu nối vận hành đường dây mới và thu hồi thiết bị đường dây cũ

2

TBA Nam Giáp

7:30

9:00

10/9

Xử lý rỉ dầu, bổ xung dầu MBA, vệ sinh công nghiệp TBA

3

lộ 2 TBA Nam Giáp

7:30

10:00

10/9

Chuyển dây dẫn, phụ tải từ cột cũ sang cột mới, thu hồi cột cũ

4

TBA Nhạo Sơn 3

10:00

12:00

10/9

Xử lý rỉ dầu, bổ xung dầu MBA, vệ sinh công nghiệp TBA

5

TBA Đôn Nhân 8

13:30

15:30

10/9

Xử lý rỉ dầu, bổ xung dầu MBA, vệ sinh công nghiệp TBA

6

TBA Bơm Thu Nước Thô

7:30

11:00

11/9

Thí nghiệm định kỳ các HT điện trung thế, MBA và tiếp địa trạm, VSCN

 

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Phúc Yên:

Cắt điện đ/d 473TCPY dự kiến mất điện từ 06:00÷10:30 ngày 10/9/2021 gồm các TBA: Tự Dùng ĐL Phúc Yên, Chiếu Sáng 7, Tiền Châu 7, Tùng Chi VINATOP, HTX Việt Trung, Phú Thứ, Cty XD TM Phúc Yên, Tiền Châu 2, Tiền Châu 5, Bơm Tiền Châu, Tiền Châu 3, Tiền Châu 6, Hùng Vương 5, Hùng Vương 9, Hùng Vương 12.

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Dương:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Giếng H5

7:30

9:00

11/9

Thí nghiệm định kì các thiết bị điện tại TBA

2

TBA Bơm tăng áp T1

9:00

10:30

11/9

Thí nghiệm định kì các thiết bị điện tại TBA

3

TBA Bơm tăng áp T2

10:00

11:30

11/9

Thí nghiệm định kì các thiết bị điện tại TBA

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Đảo:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Bơm Tăng Áp Đại Đình

14:00

16:00

11/9

Thí nghiệm định kỳ MBA.Đo điện trở tiếp địa trạm biến áp,lấy mẫu dầu MBA

2

TBA UBND Huyện T.Đảo

7:30

11:00

12/9

Thay hòm công tơ, xử lý tiếp xúc trong hòm công tơ Huyện Ủy Tam Đảo

3

TBA Trung Tâm 5

13:30

17:00

12/9

Thaykhóa vỡ hỏng, chuyển dây đãn từ cột 3.7 cũ sang cột 3.7 XDM -  TBA Trung Tâm 5

 

6. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

Cắt điện  ĐZ 474E25.5 thời gian dự kiến từ 06:00÷16:30 ngày 13/9/2021 gồm các TBA: Hạ Chuế,TBA Hoang Phú, TBA Cẩm Chiền, TBA Cty TNHH Nho Quý, TBA Gốm XD hoàng thịnh, TBA Hoàng Thượng, TBA Đông Dương, TBA Vân Nam, TBA Cty Gạch ngói VP T2, TBA Cty Gạch ngói VP T1, TBA Hoàng Phú 1.

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Giếng H8

13:30

15:30

11/9

Thí nghiệm định kỳ, lấy mẫu dầu MBA, đo điện trở tiếp địa TBA

2

TBA TTTM Thổ Tang 2

7:00

11:30

14/9

Đấu nối ĐZ 400V tại cột 9B, 10B sau TBA TTTM Thổ Tang 2 lộ 472E25.5 sang ĐZ mới

 

7. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Yên Lạc:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Tam hồng 2

7:00

9:30

09/9

Thay TI đầu cực định kỳ ( Nâng công suất TI ) VSCN ,lắp bổ sung hàng kẹp

 TG

2

TBA Tề lỗ 3

9:00

11:30

09/9

Thay TI đầu cực định kỳ ( Nâng công suất TI ) VSCN ,lắp bổ sung hàng kẹp

 TG

3

TBA Đèn đường số 2 Q.lộ 2

13:30

15:00

09/9

Xử lý rỉ dầu chân sứ MBA ,BS dầu MBA, VSCN xiết lại các tiếp xúc lắp hàng kẹp TG

4

TBA  Cốc Lâm 2

14:30

16:00

09/9

Xử lý rỉ dầu chân sứ MBA ,BS dầu MBA, VSCN xiết lại các tiếp xúc lắp hàng kẹp TG

5

TBA  Yên đồng 5

16:00

17:30

09/9

Xử lý rỉ dầu chân sứ MBA ,BS dầu MBA, VSCN xiết lại các tiếp xúc lắp hàng kẹp TG

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc
Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

 

Các tin đã đưa ngày: