Bổ sung thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải

01/09/2021

Ngày 19/8/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản số 7167/UBND-CN1 về tăng cường công tác quản lý vận tải liên tỉnh trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, tuy nhiên từ đó đến nay, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến đặc biệt nghiêm trọng tại một số tỉnh, thành phố, vì vậy để chủ động, quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, ngày 31/8/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản số 7592/UBND-CN1 thống nhất nội dung thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 đã quy định trước đó tại văn bản số 7167/UBND-CN1.

Theo đó, trường hợp lái xe, phụ xe phương tiện vận tải hàng hóa có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Phúc khi đi vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không được về sinh hoạt tại gia đình, cộng đồng khi vẫn đang thực hiện vận chuyển hàng hóa liên tỉnh. Khi ngừng vận chuyển liên tỉnh, trước khi trở về địa phương và gia đình phải thực hiện biện pháp cách ly y tế như đối với người trở về từ vùng dịch, cụ thể:

Đối với lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa đi vào các tỉnh, các vùng thuộc các tỉnh đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện cách ly y tế tập trung 21 ngày. Kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung tiếp tục cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày. Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong thời gian cách ly y tế tập trung 05 lần vào các ngày thứ 01, 03, 07, 14 và ngày thứ 20; tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong thời gian cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 01 lần vào ngày thứ 07.

Đối với lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa đi vào các vùng có dịch của các tỉnh, thành phố khác (không thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg), yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm sàng lọc SASR-CoV2 âm tính trong vòng 72 giờ và thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày; lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong thời gian cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 03 lần vào ngày thứ 01, 07, ngày thứ 14.

Trường hợp xe của các tỉnh, thành phố có lộ trình đi qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phải thực hiện khai báo y tế (quy định tại hướng dẫn của Bộ GTVT), lái xe, phụ xe phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên) trong vòng 72 giờ. Không được dừng đỗ, nhận, trả hàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trong quá trình vận chuyển qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo quy định tại văn bản số 7167/UBND-CN1 ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Đặng Ngọc (tổng hợp)

 

Các tin đã đưa ngày: