Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 01/9-12/9/2021

26/08/2021

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

Cắt điện đ/d 474E4.3 dự kiến mất điện từ 14:00÷15:00 ngày 01/9/2021 gồm các TBA: Đồng Mạ Hóc Áng, CQT Ngoại Trạch, Sư 304A, Hữu Bằng, Ngoại Trạch, Sư 304A, TĐC Tam Hợp, Hữu Bằng, CKNN Trung Ương, Hương Sơn 6, Hương Sơn 3, Hương Sơn 9.

Cắt điện đ/d 374E25.1 dự kiến mất điện từ 14:30÷15:30 ngày 01/9/2021 gồm các TBA: Hưởng Lộc 2, Thành Phát, Ong Tam Đảo, Cty Atlantic, Cty Ngọc Minh, Cty Quế Lâm PB, Cty BIOTECH, Cty Ghome, Cty Tùng Mai, Cty Vĩnh Hưng, Cty Cấp Nước Bình Xuyên, Cty Phương Lan, Cty Vạn Xuân, Kiền Sơn, Bơm Kiền Sơn, Kiền Sơn 2, Nhà Máy SX Thép Việt Đức 2.

Cắt điện đ/d 474E25.7 dự kiến mất điện từ 15:00÷16:00 ngày 01/9/2021 gồm các TBA: CQT Bảo Đức, Bảo Đức 3, Bảo Đức, Bảo Đức 2, Tây Trại, Nhân Lý 4, Nhân Lý, Nhân Lý 2, Trũng Nghè, Can By 2, Can By, Can By 3, Bơm Quai Xanh, Tân Phong 2, 3, 5, 6, 7, 9, Tiền Phong, CS Tân Phong, Kính Thủy Ngân, Cty Anh Quang, Lý Nhân, THPT Võ Thị Sáu, LN Thanh Lãng, Thanh Lãng 7.

Cắt điện đồng thời Đ/d 371E25.1 và Đ/d 377E25.7 dự kiến mất điện từ 14:00÷18:30 ngày 04/9/2021 gồm các TBA: CQT Đạo Đức, Cty Đồng Khánh, Cty Thịnh Cường, Cty Minh Dũng, Cty Mirai, Ngã ba kếu, Cty Nước sạch số 2, Hưởng Lộ 3, Hưởng Lộc, Phú Điền, Anh Tâm, Yunwan.

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

Cắt điện đ/d 471E25.3 dự kiến mất điện từ 05:30÷06:30 ngày 01/9/2021 gồm các TBA: Đình Chu 1,4,5; TBA Triệu Đề 4,6 , Bơm Triệu Đề, TBA Cấp 3 Trần Nguyên Hãn.

Cắt điện đ/d 475E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷07:00 ngày 01/9/2021 gồm các TBA: Đại Thắng, Lập Thạch, Ủy Ban Yên Thạch, Yên Thạch 2, Hoa Mỹ, An Khang, Yên Mỹ.

Cắt điện đ/d 474E25.3 dự kiến mất điện từ 07:30÷09:00 ngày 01/9/2021 gồm các TBA: Xuân Hòa 3, TBA Liễn Sơn 2,6,9; TBA Gạch Hồng Quảng, TBA Lợn Thành Hưng, TBA Nguyễn Mạnh Tiến.

Cắt điện DCL 471-7E25.3/1 dự kiến mất điện từ 07:00÷16:30 ngày 04/9/2021 gồm các TBA: Đèn đường 02; đèn đường 03, TBA Tử Du 7.

Cắt điện MC&DCL 471-7E25.3/4 dự kiến mất điện từ 07:00÷16:30 ngày 04/9/2021 gồm các TBA: Xuân Lôi 6, TBA Văn Quán 10, TBA Tiên Lữ 1,2,5,6.

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Phúc Yên:

Cắt điện đ/d 476E25.1 dự kiến mất điện từ 06:00÷07:00 ngày 01/9/2021 gồm các TBA: Hùng Vương 1, K74-2, K74-3, Nguyệt Ánh.

Cắt điện đ/d 371E25.1 dự kiến mất điện từ 06:30÷07:30 ngày 01/9/2021 gồm các TBA: Hoàng Tùng Anh,  Kim Xuyên, Bơm Thanh Điềm, Hợp Tiến 1, TT Y Tế PY, Giếng G6+7, Tân Lợi, Giếng ĐP 10, Nam Viêm 2, Nam Viêm 3, Nam Viêm 4, CQT Hiển Lễ, UB Cao Minh, Xuân Hòa 1, Trường CĐ Cơ Điện, Xuân Hòa 14, Trường PTTH Xuân Hòa, Xuân Hòa 12, Khu B Đại Học Sư Phạm 2, Xuân Hòa 2, Khu TT Đại Học Sư Phạm 2, Nước Thải, Xuân Mỹ 3, Công An Xuân Hòa, Xuân Hòa 3, Đồng Xuân 4, Đồng Xuân 2, Xuân Hòa 4, Đồng Xuân 1, Đại Phát, Đồng Xuân 3, Đồng Quỳ, Đồng Quỳ 2, XN 951, Xuân Hòa 10, Trung Đoàn 113; Cty Cao Su.

Cắt điện đường dây 376E4.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷10:30 ngày 04/9/2021 gồm các TBA: Z123: 560kVA, Z123: 1000kVA, Đức Cung, Gò Già.

Cắt điện đồng thời Đ/d 371E25.1 và Đ/d 377E25.7 dự kiến mất điện từ 14:00÷18:30 ngày 04/9/2021 gồm các TBA: Tiền Châu 1, Hoa Cau, Kim Tràng.

Cắt điện đồng thời Đ/d 477E25.1 và Đ/d 478E25.1 dự kiến mất điện từ 08:00÷12:30 ngày 09/9/2021 gồm các TBA: Nhuế Khúc, Sân Vận Động PY, Hùng Vương 4, Hùng Vương 2, Cty MTCN Xanh, Làng Mới, Phúc Thắng 2.

Cắt điện đ/d 475E25.4 dự kiến mất điện từ 06:00÷11:30 ngày 11/9/2021 gồm các TBA: Chùa Quãng, Bê Tông Nhựa Nóng, Cty Hóa Chất Long Long, Cty Mạnh Lĩnh, Phượng Hoàng, Sáng Tác Đại Lải, Xuân Hòa 7, Pin Xuân Hòa, Cty Xuân Hòa, Xuân Hòa 16, Đức Quang 2, Đức Quang, Yên Điềm.

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Dương

Cắt điện đồng thời Đ/d 474E25.6 và Đ/d 474E25.5 dự kiến mất điện từ 05:00÷07:30 ngày 01/9/2021 gồm các TBA: Đạo Tú 1 ,TBA Diên Lân ,TBA Đồng Bông,TBA Lien Ha, TBA Duy Phiên 7, TBA Duy Phien 4, TBA Đạo Tú 9, TBA Chiếu Sáng 2, TBA Hoàng Đan 2, TBA Phu Sy Huong, TBA Đạo Tú 10, TBA Xóm Cao 2, TBA Long Tri, TBA Hoàng Đan 1, TBA Tam Dương 6, TBA Hoàng Đan 4 TBA Hoàng Đan 7, TBA Hoàng Đan 6, TBA Hướng Đạo 8, TBA An Hòa 6, TBA Hướng Đạo 4, TBA Hướng Đạo 3, Ga Tam Dương 1, TBA Hoàng Đan 3, Nha may XZ 72, TBA Diên Lương 1, TBA Liên Bình, TBA An Hòa 4, Cty CP XNK T.Duong(M1), Cty CP XNK T.Duong(M2), TBA SY VINA T1, TBA SY VINA T2, TBA NM Be tong Đạo Tú, TBA Hoàng Đan 8, TBA Diên Lâm 2, TBA Hoang Hoa 10 ,TBA Duy Phiên 10, TBA Long Tri 3, TBA Huong Dao 13, Cong An huyen, TBA Hướng Đạo 15, TBA Hoang Dan 13, TBA Đạo Tú 14, TBA An Hòa 10, TBA Tam Dương 9, XNK Tam Dương T4, TBA XNK Tam Dương T3, TBA Duy Phiên 11 (250kVA), TBA An Hòa 11 180kVA ,TBA Đạo Tú 16 180kVA.

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

Cắt điện đ/d 371E25.5 thời gian dự kiến từ 14:30÷15:30 ngày 01/9/2021 gồm các TBA: CTy việt Anh, Cầu 99, Yên Lập 4, Ga Bạch Hạc, Việt Xuân 2, NM Nước Việt Xuân.

Cắt điện ĐZ 478 E25.10 thời gian dự kiến từ 07:00÷11:30 ngày 04/9/2021 gồm các TBA Liễu trì, CS Cầu Vĩnh Thịnh, Bơm Liễu Trì, Thôn Liễu, Vĩnh Thịnh 3, An Lão 1, An Lão, Bơm Liễu Trì.

Cắt điện đ/d 471 E25.10 thời gian dự kiến từ 14:00÷17:30 ngày 04/9/2021 gồm các TBA: Tứ Trưng 7, 2, 4, 1, 8, NTVD 2, Tam Phúc 3, CS số 1 QL 2C, Tam Phúc 2, 5, 1, 4, 3, CS QL 2C cũ, PTTH đội cấn, Phú Đa 2, 5.

6. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên:

Cắt điện đ/d 471E25.6 thời gian dự kiến từ 06:00÷07:00 ngày 01/9/2021 gồm các TBA: Trung Tâm Ứng Dụng KHCN, Tân Tiến, Cty Lan Chi, Cty Sơn Long, Cty Quảng Lợi, Tích Sơn 4, Cty Sooeng.

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA T3DC1

7:00

11:30

04/9

Thực hiện tách lèo tháo hạ thu hồi dây dẫn từ khoảng cột 5.7 sang cột 5.8, đấu nối tuyến cáp ngầm XDM từ cột 5.7 sang cột 5.8 vào đường dây trên không tại cột 5.7 và 5.8

2

T1DC1, T1DC1 XDM

7:00

14:30

04/9

TBA tháo chuyển MBA sang trạm mới, thí nghiệm lại MBA

3

TBA T7DC1

7:00

14:30

04/9

Đấu nối dây đường trục vào cáp ngầm

4

TBA Đồi 41, Đồi 41 XDM, Bảo Sơn 8

7:00

14:30

07/9

TBA tháo chuyển MBA sang trạm mới, thí nghiệm lại MBA

5

TBA Bảo Sơn, Bảo Sơn 1, Bảo Sơn XDM, Bảo Sơn 1 XDM

7:00

14:30

08/9

TBA tháo chuyển MBA sang trạm mới, thí nghiệm lại MBA

6

TBA T2DC1

7:00

12:30

09/9

Đấu nối cáp ngầm

7

TBA T2DC1, T2DC1 XDM, TBA T7DC2

7:00

14:30

10/9

TBA tháo chuyển MBA sang trạm mới, thí nghiệm lại MBA

8

TBA T2DC1 XDM

7:00

14:30

11/9

Đấu nối cáp ngầm

9

TBA CP Sông Hông số 6

7:00

9:00

12/9

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và thay công tơ định kỳ; Lắp hàng kẹp; thí nghiệm MBA, CSV, Đo điện trở trạm

10

TBA Công ty CP Giầy Vĩnh Yên (T1)

8:40

10:30

12/9

Thực hiện kiểm tra HTDĐ; thí nghiệm MBA, CSV, Đo điện trở trạm

11

TBA Công ty CP Giầy Vĩnh Yên (T2)

10:00

12:00

12/9

Thực hiện kiểm tra HTDĐ; thí nghiệm MBA, CSV, Đo điện trở trạm

12

TBA Công ty TNHH Toàn Hưng (T1)

14:00

16:00

12/9

Thực hiện kiểm tra HTDĐ; thí nghiệm MBA, CSV, Đo điện trở trạm

13

TBA Công ty TNHH Toàn Hưng (T2)

15:30

17:30

12/9

Thực hiện kiểm tra HTDĐ; thí nghiệm MBA, CSV, Đo điện trở trạm

14

Công ty TBA CP Phát Triển Hạ Tầng VP

7:00

9:00

12/9

Thực hiện kiểm tra HTDĐ; thí nghiệm MBA, CSV, Đo điện trở trạm

15

Công ty TBA CP Phát Triển Hạ Tầng VP 180kVA

8:30

10:30

12/9

Thực hiện kiểm tra HTDĐ; thí nghiệm MBA, CSV, Đo điện trở trạm

16

Công ty TBA CP Phát Triển Hạ Tầng VP 100kVA

10:00

12:00

12/9

Thực hiện kiểm tra HTDĐ; thí nghiệm MBA, CSV, Đo điện trở trạm

17

Công ty TBA CP Phát Triển Hạ Tầng VP 100kVA

14:00

16:00

12/9

Thực hiện kiểm tra HTDĐ; thí nghiệm MBA, CSV, Đo điện trở trạm

18

Công ty TBA CP Phát Triển Hạ Tầng VP 400kVA

15:30

17:30

12/9

Thực hiện kiểm tra HTDĐ; thí nghiệm MBA, CSV, Đo điện trở trạm

7. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Yên Lạc:

Cắt điện đ/d 477E25.6 thời gian dự kiến từ 06:00÷07:00 ngày 01/9/2021 gồm các TBA: Tề lỗ 3, Thôn Yên lạc 4 xã Tề lỗ , Đồng văn- Yên lạc.

Cắt điện đ/d 375E25.6 thời gian dự kiến từ 06:00÷07:00 ngày 02/9/2021 gồm các TBA: Cty CP Công Nghiệp Việt nam.

Cắt điện đ/d 375E25.6 thời gian dự kiến từ 19:00÷20:00 ngày 02/9/2021 gồm các TBA: Cty CP Công Nghiệp Việt nam.

Cắt điện đ/d 372E25.6 thời gian dự kiến từ 06:30÷07:30 ngày 02/9/2021 gồm các TBA: Cty Khánh dư, Gốm Đoàn kết - xã Đồng văn - Yên lạc.

Cắt điện đ/d 372E25.6 thời gian dự kiến từ 19:30÷20:30 ngày 02/9/2021 gồm các TBA: Cty Khánh dư , Gốm Đoàn kết - xã Đồng văn - Yên lạc

Cắt điện đ/d 372E25.5 thời gian dự kiến từ 06:00÷07:00 ngày 02/9/2021 gồm các TBA: Cty CP Công Nghiệp Việt nam.

Cắt điện đ/d 372E25.5 thời gian dự kiến từ 19:00÷20:00 ngày 02/9/2021 gồm các TBA: Cty CP Công Nghiệp Việt nam.

Cắt điện đ/d 472 E25.10 thời gian dự kiến từ 06:30÷12:30 ngày 05/9/2021 gồm các TBA: Đồng thực phẩm , Bơm Quán bạc, Nguyệt đức 2,5 xã Nguyệt đức, Văn tiến 1,2,3,4 Đống cao 1,2 xã Văn Tiến.

Cắt điện ĐZ 477 E25.7 thời gian dự kiến từ 13:30÷17:30 ngày 05/9/2021 gồm các TBA: Nguyệt đức 1,3,4,5 Xuân đài 1,2  Trường cấp 3 Phạm công Bình - xã Nguyệt đức - Yên Lạc.

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Vĩnh Tiên 1

6:30

8:30

01/9

Chuyển dây dẫn ĐZ 0,4kV từ cột 3.5/1.2 (cũ) sang cột 3.5/1.2 (dựng mới) Xử lý vi phạm hành lang ĐZ 0,4kV

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc
Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

Các tin đã đưa ngày: