Công nhận 51 sáng kiến cấp tỉnh lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

31/08/2021

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 102/QĐ-SKHCN về công nhận 51 sáng kiến cấp tỉnh lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2021. Đây là những sáng kiến của các cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT tại 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

Danh sách 51 sáng kiến cấp tỉnh lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2021

 

Các tin đã đưa ngày: