Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá QSD đất tại xã Lũng Hòa và xã Kim Xá huyện Vĩnh Tường

23/08/2021

UBND huyện Vĩnh Tường thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 15 thửa đất ở tại xã Lũng Hòa và 31 thửa đất tại xã Kim Xá huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

Tên tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Vĩnh Tường.

Địa chỉ: TT Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tên đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đấu giá QSD đất: phòng Tài nguyên & MT, huyện Vĩnh Tường.

Địa chỉ: khu 3, Tổ dân phố Hồ Xuân Hương, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thông tin tài sản đấu giá: 15 thửa đất ở tại xã Lũng Hòa

Thông tin tài sản đấu giá: 31 thửa đất tại xã Kim Xá

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 01 tháng 9 năm 2021 (trong giờ hành chính)

Địa điểm nộp Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tại phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Tường.

Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

UBND huyện Vĩnh Tường thông báo mời các đơn vị tham gia thực hiện

Xem chi tiết thông báo số 305; 306

 

Các tin đã đưa ngày: