Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ

24/08/2021

Bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại địa điểm các chợ trên địa bàn tỉnh, Sở Công thương đã ban hành hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân quản lý chợ, hộ kinh doanh, người bán hàng, người lao động/làm việc tại chợ; khách hàng ra, vào chợ; trước hết, yêu cầu mọi người dân khi đến chợ cần thực hiện nghiêm quy định 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung đông người - Khai báo y tế).

Đối với đơn vị quản lý chợ

Phải có phương án phòng, chống dịch COVID-19, phân công và công khai thông tin liên lạc (tên, số điện thoại) của cán bộ phụ trách công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại chợ để người lao động/làm việc, người bán hàng và khách hàng biết, liên hệ khi cần thiết. Tổ chức mua hàng tại chợ theo quy định một chiều (chiều vào, chiều ra khác nhau).

Tạo mã QR code khai báo y tế tại các cửa vào chợ, hoặc khai trên sổ theo dõi khách hàng khi vào chợ. Tổ chức đo thân nhiệt tại khu vực cửa vào chợ, bố trí khoảng cách an toàn giữa người với người theo qui định; bố trí đẩy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn, lắp đặt biển báo thực hiện quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Bố trí phòng/khu vực cách ly tạm thời khi có các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc được xác định mắc bệnh, tiếp xúc vòng 1 (F1) hoặc người tiếp xúc vòng 2 (F2).

Tại các cửa hàng, gian hàng thực hiện giãn cách giữa các hộ kinh doanh, gian bán hàng, cửa hàng phù hợp tình hình thực tế tại chợ để bảo đảm khoảng cách an toàn phòng, chống dịch.

Đối với hộ kinh doanh

Tuân thủ quy định 5K, việc sắp xếp nơi bán hàng của đơn vị quản lý chợ; không đến chợ nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

Thông báo ngay cho cán bộ quản lý chợ, cán bộ phụ trách phòng, chống dịch tại chợ nếu phát hiện bản thân hoặc khách hàng có các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở; nhắc nhở khách hàng luôn đeo khẩu trang, tuân thủ khoảng cách khi chờ mua hàng.

Đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch đối với cửa hàng, gian bán hàng: vệ sinh khử khuẩn hàng ngày, đảm bảo thông thoáng, đảm bảo khoảng cách an toàn cho người lao động/làm việc, người bán hàng, khách hàng khi tiếp xúc, có biển thông báo số điện thoại liên hệ khi có các biểu hiện, triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.

Đối với khách hàng, người lao động/làm việc, người bán hàng

Không đến chợ nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

Người lao động/làm việc, người bán hàng thực hiện khai báo y tế hàng ngày khi đến chợ. Khách hàng phải thực hiện khai báo y tế trước khi vào chợ. Giữ khoảng cách tối thiểu với người xung quanh theo qui định; hạn chế tiếp xúc với người khác.

Thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch hoặc sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay trong thời gian có mặt ở chợ. Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải, hoặc khăn tay, hoặc khăn giấy, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Vứt bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay. Bỏ rác đúng nơi qui định tại chợ; tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh; không khạc nhổ bừa bãi.

Thông báo ngay cho cán bộ phụ trách phòng, chống dịch tại chợ nếu phát hiện bản thân hoặc khách hàng, người làm việc cùng, người lao động có các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở và thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của người có thẩm quyền của chợ.

Khu vực các chợ là nơi tập trung đông người, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 là rất cao và ở bất kỳ thời điểm nào, vì vậy không chỉ biết lo cho bản thân mình mà cần phải có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, do vậy mỗi người dân khi đến đây cần phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch để bảo đảm an toàn cho mình và xã hội.

Nga Hải

 

Các tin đã đưa ngày: