Công bố 32 cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy

03/08/2021

Công an tỉnh Vĩnh Phúc ban hành văn bản số 1498/PCCC-CTPC ngày 30/7/2021 đăng tải công khai 32 cơ sở vi phạm về phòng cháy, chữa cháy đang thực hiện tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động tính đến ngày 20/7/2021 chưa được phục hồi hoạt động theo quy định tại điểm b, khoản 10, Điều 17 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

Danh sách 32 cơ sở đang thực hiện tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về PCCC

 

 

Các tin đã đưa ngày: