Không thực hiện biện pháp cách ly y tế đối với công nhân tỉnh ngoài trước khi về nghỉ tại nhà công nhân trong tỉnh

30/07/2021

Đồng hành cùng chính quyền trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngày 26/7/2021 Liên đoàn lao động tỉnh đã phát động phong trào “Công nhân lao động tỉnh Vĩnh Phúc chung sửc cùng chính quyền trong phòng, chống dịch COVID-19, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh”.

Mục tiêu của phong trào là tuyên truyền đến tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vận động mỗi công nhân lao động là người Vĩnh Phúc hãy giúp đỡ tối thiểu 01 công nhân lao động là người tỉnh ngoài không có chỗ ở, đang đi về hàng ngày, hiện đang cùng tổ, đội, dây truyền sản xuất với mình về nhà mình ở trong thời gian thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là việc làm hết sức nhân văn, nghĩa cử cao đẹp trong thời điểm cả nước đang dồn lực cho việc khống chế và nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên trong quá trình triển khai phong trào, một số địa phương đã yêu cầu công nhân lao động là người tỉnh ngoài phải thực hiện việc cách ly y tế trước khi về ở nhà công nhân lao động của tỉnh nhận giúp đỡ, trước tình hình đó, ngày 27/7/2021, UBND tỉnh có văn bản số 6231/UBND-NN1 để hiểu rõ, giải quyết vấn đề này.

Theo văn bản của UBND tỉnh, công nhân lao động tỉnh ngoài (trừ công nhân thường trú tại thành phố Hà Nội) đang làm việc cùng tổ, đội, dây truyền, phân xưởng sản xuất với công nhân lao động trong tỉnh, hằng ngày đã tiếp xúc với nhau, mặt khác khi công nhân tỉnh ngoài vào tỉnh Vĩnh Phúc làm việc đã phải có xét nghiệm âm tính với SARS - CoV-2 trong vòng 3 ngày theo yêu cầu của tỉnh; do vậy, công nhân tỉnh ngoài trước khi về nghỉ tại nhà công nhân trong tỉnh phải có giấy xét nghiệm âm tính (trong vòng 72 tiếng) và không phải thực hiện biện pháp cách ly y tế; Công nhân và người nhà công nhân cho công nhân tỉnh ngoài nghỉ tại nhà cũng không phải cách ly y tế.

Riêng đối với các công nhân thường trú tại thành phố Hà Nội, UBND tỉnh giao Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương chỉ đạo các công ty đăng ký số công nhân nghỉ lại tại tỉnh Vĩnh Phúc để có phương án.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho gia đình công nhân của tỉnh và công nhân ngoài tỉnh triển khai thực hiện thủ tục tạm trú, bảo đảm phong trào đạt hiệu quả./.

Đặng Ngọc (t/h)

 

 

Các tin đã đưa ngày: