UBND huyện Vĩnh Tường thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất

20/07/2021

UBND huyện Vĩnh Tường thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 20 thửa đất ở tại xã Vĩnh Thịnh; 04 thửa đất ở tại xã Tân Phú.

Tên tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Vĩnh Tường.

Địa chỉ: TT Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tên đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đấu giá QSD đất: phòng Tài nguyên & Môi trường.

Địa chỉ: khu 3, Tổ dân phố Hồ Xuân Hương, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thông tin tài sản đấu giá 20 thửa đất ở tại xã Vĩnh Thịnh

STT

Ký hiệu, vị trí ô đất tổ chức đấu giá

Số ô đất

Diện tích ô quy hoach (m2)

Diện tích (m2)

Giá đất được UBND tỉnh phê duyệt (D/m2)

Giá tri ô đất (Đ)

I

THỬA ĐẤT TIẾP GIÁP

2 MẶT ĐƯỜNG QUY HOẠCH

1

 

153,5

 

1.289.400.000

1

Thửa đất số A26

1

153,5

153,5

8.400.000

1.289.400.000

II

THỬA ĐẤT GIÁP ĐƯỜNG QUY HOẠCH

19

 

1.900,0

 

13.300.000.000

2

Thửa đất số A27

1

100,0

100,0

7.000.000

700.000.000

3

Thửa đất số A28

1

100,0

100,0

7.000.000

700.000.000

4

Thửa đất số A29

1

100,0

100,0

7.000.000

700.000.000

5

Thửa đất số A30

1

100,0

100,0

7.000.000

700.000.000

6

Thửa đất số A31

1

100,0

100,0

7.000.000

700.000.000

7

Thửa đất số A32

1

100,0

100,0

7.000.000

700.000.000

8

Thửa đất số A33

1

100,0

100,0

7.000.000

700.000.000

9

Thửa đất số A34

1

100,0

100,0

7.000.000

700.000.000

10

Thửa đất số A35

1

100,0

100,0

7.000.000

700.000.000

11

Thửa đất số A36

1

100,0

100,0

7.000.000

700.000.000

12

Thửa đất số A37

1

100,0

100,0

7.000.000

700.000.000

13

Thửa đất số A38

1

100,0

100,0

7.000.000

700.000.000

14

Thửa đất số A39

1

100,0

100,0

7.000.000

700.000.000

15

Thửa đất số A40

1

100,0

100,0

7.000.000

700.000.000

16

Thửa đất số A41

1

100,0

100,0

7.000.000

700.000.000

17

Thửa đất số A42

1

100,0

100,0

7.000.000

700.000.000

18

Thửa đất số A43

1

100,0

100,0

7.000.000

700.000.000

19

Thửa đất số A44

1

100,0

100,0

7.000.000

700.000.000

19

Thửa đất số A44

1

100,0

100,0

7.000.000

700.000.000

20

Thửa đất số A45

1

100,0

100,0

7.000.000

700.000.000

TỔNG CỘNG

 

20

 

2.053,5

 

14.589.400.000

 

Thông tin tài sản đấu giá 04 thửa đất ở tại xã Tân Phú

STT

Ký hiệu, vị trí ô đất tổ chức đấu giá

số ô đất

Diện tích ô quy hoach (m2)

Diện tích (m2)

Giá đất được

UBND tỉnh phê duyệt (D/m2)

Giá tri ô đất (Đ)

 

Thôn Đan Thượng

1

 

102,0

 

816.000.000

1

Thửa đất số A10

1

102,0

102,0

8.000.000

816.000.000

 

Thôn Bàn Giang

1

 

102,0

 

122.400.000

2

Thửa đất số A25

1

102,0

102,0

1.200.000

122.400.000

 

Thôn Đồng Phú

2

 

242,0

 

2.057.000.000

3

Thửa đất số 1

1

120,0

120,0

8.500.000

1.020.000.000

4

Thửa đất số 23

1

122,0

122,0

8.500.000

1.037.000.000

TỔNG CỘNG

4

 

446,0

 

2.995.400.000

 

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 22/7/2021 đến hết ngày 29/7/2021 (trong giờ hành chính).       

Địa điểm nộp hồ sơ: Tại phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Tường.

Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem chi tiết 20 thửa đất ở tại xã Vĩnh Thịnh; 04 thửa đất ở tại xã Tân Phú.

 

Các tin đã đưa ngày: