Công khai danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sỹ ưu tú”

20/07/2021

Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh về xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 10 năm 2021,  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đăng tải công khai danh sách cá nhân đề nghị xét tặng “Nghệ sỹ ưu tú” năm 2021 để lấy ý kiến nhân dân.

STT

Họ và tên

Chức vụ, nơi công tác

1

 Bà Phạm Thị Tĩnh

Diễn viên Đoàn Nghệ thuật Chèo,
Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc

2

Ông Nguyễn Ngọc Cao

Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn, Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc

3

 Bà Nguyễn Thị Trắc

Diễn viên Đoàn Nghệ thuật Chèo,
Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc

4

Bà Nguyễn Thị Thu Vân

Diễn viên Đoàn Nghệ thuật Ca múa nhạc,
 Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc

5

 Ông Hoàng Mạnh Tuấn

Diễn viên Đoàn Nghệ thuật Ca múa nhạc,
Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian xin ý kiến nhận xét, đánh giá: 7 ngày, kể từ ngày 22/7 đến ngày 29/7/2021.

Mọi ý kiến gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: số 2, đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. ĐT: 02113 716.076. email: sovhttdl@vinhphuc.gov.vn.

Các tin đã đưa ngày: