Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 16/6-27/6/2021

14/06/2021

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

Cắt điện đ/d 484, 479E25.4 dự kiến mất điện từ 00:00÷01:30 ngày 19/6/2021 gồm các TBA: Cty CPĐLMB, Các TBA : Thiện Kế 1, 2, 7, GD Thiện Kế , Hiệp Hòa 2 Cty ViKo, Cty Phúc Thành, HTX Tuổi Trẻ Khai Quang, Cty Môi Trường Duy Khanh, TĐC Thăng Long 1+2, Khu GĐ T500, Cty Chí Linh.

Cắt điện đ/d 476, 483E25.4 dự kiến mất điện từ 00:00÷01:30 ngày 19/6/2021 gồm các TBA: TBA CS Tôn Đức Thắng, CS Nguyên tất thành trạm 1+ 2, Hiệp Hòa 1, Dương Kim Thoa, Cầu Thiện Kế, Hương Sơn 8.

 

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Xử lý Nước Thải

7:30

9:30

18/6

Thay công tơ đầu cực định kỳ, vệ sinh công nghiệp, xử lý tiếp xúc, lắp bổ sung hàng kẹp trung gian

2

TBA Cty Gốm Tam Đảo

9:30

11:30

18/6

Thay công tơ đầu cực định kỳ, vệ sinh công nghiệp, xử lý tiếp xúc, lắp bổ sung hàng kẹp trung gian

3

TBA Cty Đại Phúc

15:30

17:30

18/6

Thay công tơ đầu cực định kỳ, vệ sinh công nghiệp, xử lý tiếp xúc, lắp bổ sung hàng kẹp trung gian

4

TBA Cty KUMNAMPRIM

16:00

18:30

19/6

Thay công tơ đầu cực định kỳ, vệ sinh công nghiệp, xử lý tiếp xúc, lắp bổ sung hàng kẹp trung gian

5

TBA Cty KWANG PUNGRYUK VINA

7:30

9:30

25/6

Thay công tơ đầu cực định kỳ, vệ sinh công nghiệp, xử lý tiếp xúc, lắp bổ sung hàng kẹp trung gian

6

TBA Cty Giếng G3

9:30

11:30

25/6

Thay công tơ đầu cực định kỳ, vệ sinh công nghiệp, xử lý tiếp xúc, lắp bổ sung hàng kẹp trung gian

7

TBA Cty PRECSION TECHNOLOGY

16:00

18:30

25/6

Thay công tơ đầu cực định kỳ, vệ sinh công nghiệp, xử lý tiếp xúc, lắp bổ sung hàng kẹp trung gian

8

TBA Cty Nho Quý

6:30

8:30

26/6

Thay công tơ đầu cực định kỳ, vệ sinh công nghiệp, xử lý tiếp xúc, lắp bổ sung hàng kẹp trung gian

9

TBA Cty Duy Hòa

16:00

18:30

26/6

Thay công tơ đầu cực định kỳ, vệ sinh công nghiệp, xử lý tiếp xúc, lắp bổ sung hàng kẹp trung gian

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Phúc Yên:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Sân Vận Động

6:00

8:00

22/6

Thay định kỳ công tơ đầu cực,  kết hợp lắp hàng kẹp trung gian; xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA

2

TBA Đảo Ngọc 1

8:00

10:00

23/6

Thay định kỳ công tơ đầu cực,  kết hợp lắp hàng kẹp trung gian; xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA

3

TBA Đảo Ngọc 2

10:00

12:00

23/6

Thay định kỳ công tơ đầu cực,  kết hợp lắp hàng kẹp trung gian; xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA

4

TBA An Lập 1

13:30

15:30

23/6

Thay định kỳ công tơ đầu cực,  kết hợp lắp hàng kẹp trung gian; xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA

5

TBA An Lập 5

15:30

17:30

23/6

Thay định kỳ công tơ đầu cực,  kết hợp lắp hàng kẹp trung gian; xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA

6

TBA Hồng Hạc T2

7:30

9:30

25/6

Thay định kỳ công tơ đầu cực,  kết hợp lắp hàng kẹp trung gian; xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA

7

TBA Hồng Hạc T3

9:15

11:00

25/6

Thay định kỳ công tơ đầu cực,  kết hợp lắp hàng kẹp trung gian; xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA

8

TBA Hồng Hạc T14

10:45

12:30

25/6

Thay định kỳ công tơ đầu cực,  kết hợp lắp hàng kẹp trung gian; xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA

9

TBA Mạnh Lĩnh

15:30

17:30

25/6

Thay định kỳ công tơ đầu cực,  kết hợp lắp hàng kẹp trung gian; xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

Cắt điện đ/d 371, 372E25.3 dự kiến mất điện từ 04:00÷06:00 ngày 23/6/2021 gồm các TBA: Xã Ngọc Mỹ, xã Quang Sơn,xã Hợp Lý;  TBA Tử Du 5; TBA CQT Xuân Hòa; TBA Đồng Quyền, TBA Đồng Quyền 2, TBA Phú Chiền ; TBA Xuân Hòa 1,2,5,7; TBA Đồng Xuân 2, TBA Cấp 3 Triệu Thái, TBA Bầu Tỉnh, TBA Phao Tràng;  TBA Bắc Bình 4,5, TBA Ba Làng, TBA Trung Thu, TBA An Phú, TBA Mỏ Đá Quang Sơn, TBA Liên Hòa 8; KCN Á Mỹ.

Cắt điện  đ/d 371, 372E25.3 dự kiến mất điện từ 18:30÷20:30 ngày 24/6/2021 gồm các TBA: Xã Ngọc Mỹ, xã Quang Sơn,xã Hợp Lý;  TBA Tử Du 5; TBA CQT Xuân Hòa; TBA Đồng Quyền, TBA Đồng Quyền 2, TBA Phú Chiền ; TBA Xuân Hòa 1,2,5,7; TBA Đồng Xuân 2, TBA Cấp 3 Triệu Thái, TBA Bầu Tỉnh, TBA Phao Tràng;  TBA Bắc Bình 4,5, TBA Ba Làng, TBA Trung Thu, TBA An Phú, TBA Mỏ Đá Quang Sơn, TBA Liên Hòa 8; KCN Á Mỹ.

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Dương:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Điền Lương 1

5:00

17:30

16/6

Thay dây dẫn, đấu nối dây dẫn mới kéo vào AB TBA và chuyển phụ tải từ dây dẫn cũ sang dây dẫn mới

2

TBA Hoàng Đan 11

5:30

11:00

17/6

Hoán chuyển MBA 400 kVA bằng MBA 320 kVA và các thiết bị kèm theo; Lắp hàng kẹp TG.

3

TBA Thanh Vân 8

5:30

11:00

17/6

Hoán chuyển MBA 320 kVA bằng MBA 400 kVA và các thiết bị kèm theo; Lắp hàng kẹp TG

4

TBA Điền Lương 2

5:00

17:30

17/6

Thay dây dẫn, đấu nối và chuyển phụ tải từ dây dẫn cũ sang dây dẫn mới;

5

TBA Tam Dương 1

5:00

17:30

20/6

Thay dây dẫn, đấu nối dây dẫn mới kéo vào AB TBA và chuyển phụ tải từ dây dẫn cũ sang dây dẫn mới.

6

TBA Hoàng Hoa 6

5:30

11:00

21/6

Hoán chuyển MBA 320 kVA bằng MBA 250 kVA và các thiết bị kèm theo; Lắp hàng kẹp TG

7

TBA Hoàng Lâu 8

5:30

11:00

21/6

Hoán chuyển MBA 250 kVA bằng MBA 320 kVA và các thiết bị kèm theo; Lắp hàng kẹp TG

8

TBA Hoàng Đan 9

5:30

11:00

22/6

Hoán chuyển MBA 320 kVA bằng MBA 180 kVA và các thiết bị kèm theo; Lắp hàng kẹp TG.

9

TBA An Hòa 11

5:30

11:00

22/6

Hoán chuyển MBA 180 kVA bằng MBA 320 kVA và các thiết bị kèm theo; Lắp hàng kẹp TG

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Đảo:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA 250KVA Đạo Trù 1

7:00

10:00

18/6

Thí nghiệm TI đầu cực định kỳ, VSCN, chuyển HTĐĐ đầu cực vào tủ 400V,  lắp bổ sung hàng kẹp trung gian

2

TBA 400KVA Đạo Trù 3

10:00

11:30

18/6

Thí nghiệm TI đầu cực định kỳ, VSCN TBA.  lắp bổ sung hàng kẹp trung gian

3

TBA 250KVA Đạo Trù 10

13:30

15:00

18/6

Thí nghiệm TI đầu cực định kỳ, VSCN TBA.  lắp bổ sung hàng kẹp trung gian

4

TBA 180KVA Vĩnh Ninh

15:00

16:30

18/6

Thí nghiệm TI đầu cực định kỳ, VSCN TBA.  lắp bổ sung hàng kẹp trung gian

5

TBA 250KVA Cầu Tre 2

7:00

8:30

19/6

Thí nghiệm TI đầu cực định kỳ, VSCN TBA.  lắp bổ sung hàng kẹp trung gian

6

TBA 320KVA Bơm Hoàng Hoa 3

8:30

10:30

19/6

Thí nghiệm TI đầu cực định kỳ, Xử lý dỉ dầu và bổ xung dầu MBA. VSCN - TBA. lắp bổ sung hàng kẹp trung gian

7

TBA 250KVA Đại Điền

10:30

12:00

19/6

Thí nghiệm TI đầu cực định kỳ, VSCN - TBA. lắp bổ sung hàng kẹp trung gian

8

TBA 250KVA Bồ Lý 2

13:30

15:00

19/6

Thí nghiệm TI đầu cực định kỳ, VSCN - TBA. lắp bổ sung hàng kẹp trung gian

9

TBA 320KVA Trung Tâm 2

16:00

18:00

19/6

Thí nghiệm TI đầu cực định kỳ, VSCN - TBA. lắp bổ sung hàng kẹp trung gian

10

TBA Đồng Xuân

6:30

12:30

21/6

Hoán chuyển MBA, tủ 400V

11

TBA Minh Quang 3Re2

6:30

12:30

21/6

Hoán chuyển MBA, tủ 400V

12

TBA Minh Quang 7

6:30

12:30

22/6

Hoán chuyển MBA, tủ 400V

13

TBAĐại Đình 5

6:30

12:30

22/6

Hoán chuyển MBA, tủ 400V

14

TBA Bồ Lý 6

6:30

12:30

23/6

Hoán chuyển MBA, tủ 400V

15

TBA Bồ Lý 7

6:30

12:30

23/6

Hoán chuyển MBA, tủ 400V

6. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Lam Sơn 2, TBA Khu DC tỉnh ủy T1,

5:00

11:30

18/6

Đấu lèo lộ 1,2/LS5 vào lộ A TBA Khu DC tỉnh ủy T1

2

TBA Hội Hợp 3, TBA Hội Hợp 6

5:00

11:30

19/6

Thực hiện căng dây lấy độ võng

3

TBA Tích Sơn 5, TBA Vĩnh Thịnh, Tích Sơn 4, Tích Sơn 3, ích Sơn 6 XDM

5:00

11:30

20/6

Thực hiện căng dây lấy độ võng

4

TBA Đầm Vạc 2

5:00

11:30

21/6

Thay thế tủ điện 400V cũ bằng tủ mới, tháo chuyển công tơ từ tủ cũ sang tủ mới, đấu nối lại cáp nguồn, cáp sau công tơ

5

TBA Khai Quang 9

5:00

11:30

22/6

Hoán chuyển MBA, tủ 400V và các thiết bị kèm theo từ TBA Khai Quang 9 về Định Trung 11

6

TBA Định Trung 11

5:00

11:30

22/6

Hoán chuyển MBA, tủ 400V và các thiết bị kèm theo từ TBA Định Trung 11 về Khai Quang 9

7

TBA Gốc Vừng 4

5:00

11:30

23/6

Hoán chuyển MBA, tủ 400V và các thiết bị kèm theo từ TBA Gốc Vừng 4 về Hà Tiên 5

8

TBA Hà Tiên 5

5:00

11:30

23/6

Hoán chuyển MBA, tủ 400V và các thiết bị kèm theo từ TBA Hà Tiên 5 về Gốc Vừng 4

9

TBA Cty TNHH Toàn Hưng

7:00

9:30

27/6

Thay công tơ, Ti định kỳ đầu cực và kiểm tra hệ thống đo đếm. (Lắp bổ xung hàng kẹp)

10

TBA Cty TNHH Điện tủ THK

9:00

11:30

27/6

Thay công tơ định kỳ đầu cực và thay Ti kiểm tra hệ thống đo đếm. (Lắp bổ xung hàng kẹp)

11

TBA Cty TNHH Mỉdori

14:30

16:10

27/6

Thay công tơ định kỳ đầu cực và kiểm tra hệ thống đo đếm. (Lắp bổ xung hàng kẹp)

12

TBA Cty TNHH Phát triển Hạ tầng

15:40

17:30

27/6

Thay công tơ định kỳ đầu cực và kiểm tra hệ thống đo đếm. (Lắp bổ xung hàng kẹp)

7. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Yên Lạc:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA CQT Vĩnh trung 7

6:00

16:30

16/6

Đấu nối nghiệm thu đóng điện ĐZ 0,4kV XD mới sau TBA Vĩnh trung

7 vào vận hành, sang chuyển ghíp hòm công tơ và công tơ

2

TBA CQT Vĩnh  Đông 9

6:00

16:30

17/6

Đấu nối nghiệm thu đóng điện ĐZ 0,4kV XD mới sau TBA Vĩnh đông 9 vào vận hành, sang chuyển ghíp hòm công tơ và công tơ

3

TBA Vĩnh Trung 1

6:00

16:30

18/6

Đấu nối lộ 1,2,3 ( XDM ) vào AB lộ 1,2,3 tại tủ PP 0,4kV TBA Vĩnh trung 1 lộ 473 E25.6

4

TBA Vĩnh tiên 1

7:00

9:30

19/6

Đấu nối dây dẫn XDM  vào lèo

5

TBA Yên lạc 1

6:00

12:00

19/6

Đấu nối lộ 2 ( XDM )  vào tủ PP 0,4kV TBA Yên lạc 1 lộ 374 E25.10

6

TBA Vĩnh tiên 6

13:30

15:30

19/6

Đấu nối lộ 1 ( XDM ) vào lộ 1 tại cột (1.2).3ĐZ 0,4kV TBA Vĩnh tiên 6 lộ 472 E25.10

7

TBA Vĩnh tiên 1

13:30

17:00

19/6

Đấu nối dây dẫn XDM

 vào lèo ,Tách lèo tại cột 2.6( 6B ) ĐZ 0,4kV TBA Vĩnh tiên 1 lộ 374 E25.10

8

TBA Cụm CN Đồng Văn

6:00

11:30

22/6

Thay tủ PP 400V,đấu nối lộ A ,B,C ( XDM)  vào tủ PP 400V TBA Cụm CN Đồng văn lộ 477 E25.6

9

TBA Đồng lạc 2

8:30

10:30

22/6

Đấu nối lộ 2 ( XDM) vào lộ 2 tại cột 2.8  ĐZ 0,4 kV sau TBA Đồng lạc 2 lộ 477 E25.6

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện./.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc
Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

Các tin đã đưa ngày: