Từ ngày 09/6/2021, thực hiện cách ly tập trung đối với các bệnh nhân Covid-19 sau khi ra viện

09/06/2021

Thực tế thời gian qua, tại địa bàn Vĩnh Phúc ghi nhận trường hợp người bệnh mắc Covid-19 không tuân thủ việc thực hiện cách ly tại nhà sau khi được ra viện và địa phương cũng chưa bảo đảm việc giám sát chặt chẽ đối với các bệnh nhân này.

Để bảo đảm công tác cách ly đối với các bệnh nhân sau khi ra viện, hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo trong cộng đồng, góp phần hoàn thành “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã có Công văn số 4466 /CV-BCĐ  ngày 09/6/2021 về việc bố trí thực hiện cách ly tập trung đối với các bệnh nhân Covid-19 sau khi ra viện.

Đối tượng thực hiện là các trường hợp đã đủ tiêu chuẩn ra viện sau điều trị Covid-19 đang cách ly tập trung tại địa phương chưa đủ 14 ngày và các bệnh nhân sau ra viện từ các bệnh viện trong và ngoài tỉnh kể từ ngày 09/6/2021.

Địa điểm cách ly tập trung là sử dụng cơ sở Trường Quân sự tỉnh (cũ), xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Về khung nhân lực thực hiện nhiệm vụ cách ly, căn cứ số lượng các bệnh nhân đủ tiêu chuẩn ra viện, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh  giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, thống nhất với Sở Y tế, Công an tỉnh bảo đảm số lượng, thành phần cán bộ theo quy định về khung nhân lực và tình hình thực tế.

Nga Hải

Các tin đã đưa ngày: