Thông báo đấu giá tài sản QSD đất đối với 26 thửa đất tại ao Đạu và ao Náu, thôn Vĩnh Đông, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc

07/06/2021

 

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: