Hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công về cư trú trên Cổng dịch vụ công quốc gia

09/06/2021

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai dịch vụ công về cư trú trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn với đối tượng thực hiện là công dân và cơ sở lưu trú. Các bước tiến hành như sau:

A.  ĐĂNG KÝ/ĐĂNG NHẬP CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUẢN LÝ CƯ TRÚ

1. Đăng ký

+ Công dân thực hiện đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://dangky.dichvucong.gov.vn/registerDVC

Xem hướng dẫn đăng ký TẠI ĐÂY.

+ Cơ sở lưu trú: Đến cơ quan công an phường nơi cơ sở lưu trú để được cung cấp tài khoản.

2. Đăng nhập Cổng dịch vụ công Quản lý cư trú

BƯỚC 1: Truy cập Cổng dịch vụ công Quản lý cư trú của Bộ Công an tại địa chỉ: http://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/

BƯỚC 2: Nhấn [Đăng nhập]

BƯỚC 3: Chọn “Tài khoản Cổng DVC Quốc gia”

BƯỚC 4: Nhập tên đăng nhập, mật khẩu, mã xác thực. Nhấn [Đăng nhập]

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển về Trang chủ Cổng dịch vụ công Quản lý cư trú của Bộ Công an, như sau:

B. HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG VỀ CƯ TRÚ

I. ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

BƯỚC 1 – CHỌN THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ

Truy cập Cổng dịch vụ công Quản lý cư trú tại địa chỉ: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn và thực hiện đăng nhập.

Chọn menu [DỊCH VỤ CÔNG] => [THƯỜNG TRÚ] trên trang chủ.

BƯỚC 2 – NHẬP THÔNG TIN HỒ SƠ

- Các thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập.

Nếu các thông tin bắt buộc (*) chưa được nhập thì hệ thống sẽ có thông báo, đồng thời tô đỏ ô thông tin chưa nhập đó lên để công dân biết.

- Nhập các thông tin hồ sơ:

Cấp thực hiện: chọn cấp huyện nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ là cấp huyện, chọn cấp thực hiện là cấp xã nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ là cấp xã.

Tỉnh/thành phố: chọn tỉnh/thành phố của cơ quan tiếp nhận.

Quận/huyện: Nếu cấp thực hiện là cấp huyện thì bắt buộc nhập thông tin này.

Phường/xã: Nếu cấp thực hiện là cấp xã thì bắt buộc nhập thông tin này.

Cơ quan, Mã hồ sơ, Thủ tục: hệ thống tự động điền.

Lựa chọn lập hộ mới hoặc nhập vào hộ đã có.

Trường hợp đăng ký thường trú: chọn một trường hợp.

 

Nhấn [Tiếp tục]. Hệ thống sẽ chuyển sang tab Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu HK02

BƯỚC 3 – NHẬP THÔNG TIN PHIẾU BÁO THAY ĐỔI NHÂN KHẨU, HỘ KHẨU HK02

Nhấn “Hướng dẫn kê khai HK02” để mở xem hướng dẫn kê khai HK02

Nhập thông tin về người khai báo:

Hệ thống mặc định hiển thị các thông tin của công dân đăng nhập

Công dân thực hiện nhập bổ sung các thông tin còn thiếu

Tích chọn người khai báo là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu nếu người khai báo cũng là người thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

Nhập thông tin về người thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu:

Quốc tịch: bắt buộc có quốc tịch là Việt Nam

Tích chọn “Nơi sinh là nguyên quán” nếu nơi sinh cùng địa chỉ với nguyên quán.

Nơi thường trú:

Nếu thủ tục là đăng ký thường trú và trường hợp là:

Cả hộ từ ngoài tỉnh đến

Nhân khẩu từ ngoài tỉnh đến

Thì Tỉnh/ thành phố nơi thường trú phải khác tỉnh/ thành phố nơi thực hiện.

Nếu thủ tục là đăng ký thường trú và trường hợp là:

Cả hộ từ ngoài huyện trong tỉnh đến

Nhân khẩu từ ngoài huyện trong tỉnh đến

Thì Tỉnh/ thành phố nơi thường trú phải là tỉnh/ thành phố nơi thực hiện và quận/ huyện nơi đăng ký thường trú phải khác quận/ huyện nơi thực hiện.

Nếu thủ tục là đăng ký thường trú và trường hợp là:

Cả hộ từ ngoài xã trong huyện đến

Nhân khẩu từ ngoài xã trong huyện đến

Thì Tỉnh/ thành phố nơi thường trú phải là tỉnh/ thành phố nơi thực hiện và quận/ huyện nơi thường trú phải là quận/ huyện nơi thực hiện và nếu nơi thực hiện là cấp Xã thì phường/ xã nơi thường trú phải khác phường/ xã nơi thực hiện

Nếu thủ tục là đăng ký thường trú và trường hợp là:

Cả hộ từ trong xã đến

Nhân khẩu từ trong xã đến

Thì Tỉnh/ thành phố nơi thường trú phải là  tỉnh/ thành phố nơi thực hiện và quận/ huyện nơi thường trú phải là quận/ huyện nơi thực hiện và nếu nơi thực hiện là cấp Xã thì phường/ xã nơi thường trú phải là phường/ xã nơi thực hiện

Nếu thủ tục là đăng ký thường trú và với các trường hợp:

Nhân khẩu định cư ở nước ngoài về

Cả hộ định cư ở nước ngoài về

Nhân khẩu lao động học tập ở nước ngoài về

Phụ nữ xuất cảnh trái phép trở về

Thì Quốc gia nơi thường trú phải khác Việt Nam.

Chỗ ở hiện nay: bắt buộc nơi ở hiện nay phải là cơ quan tiếp nhận hồ sơ (đến cấp địa bàn hành chính đã chọn).

Họ tên chủ hộ: Nếu thủ tục là Đăng ký thường trú và trường hợp là lập hộ mới thì để mặc định họ tên chủ hộ là người thay đổi và không cho sửa. Với các thủ tục và trường hợp khác thì cho phép nhập họ và tên chủ hộ.

Nhập thông tin về người cùng thay đổi (nếu có)

Công dân có thể nhấn thêm dòng, xóa dòng để thực hiện nhập thông tin người cùng thay đổi hoặc xóa thông tin người cùng thay đổi.

Quốc tịch: Bắt buộc phải có quốc tịch Việt Nam. Trong trường hợp nhiều quốc tịch thì các quốc tịch cách nhau dấu phẩy.

Nhấn [Tiếp tục]. Hệ thống sẽ chuyển sang tab Bản khai nhân khẩu HK01 (nếu người thay đổi và người cùng thay đổi có tuổi >=14 và thủ tục là Đăng ký thường trú)

BƯỚC 4 : NHẬP THÔNG TIN BẢN KHAI NHÂN KHẨU HK01 (đối với trường hợp >= 14 tuổi)

Nếu danh sách người thay đổi, người cùng thay đổi không có ai >=14 tuổi (tính đến thời điểm hiện tại) và thủ tục là Đăng ký thường trú thì bỏ qua tab này và chuyển sang tab Giấy tờ đính kèm.

Người dân nhấn [Hướng dẫn kê khai HK01] để xem hướng dẫn kê khai HK01.

Nhập bổ sung thông tin còn thiếu HK01 của người thay đổi

Nhấn vào link HK01 trên danh sách người cùng thau đổi để nhập bổ sung thông tin HK01 cho những người cùng thay đổi nếu có.

Nhấn [Tiếp tục]. Hệ thống chuyển tab Giấy tờ đính kèm.

BƯỚC 5 – ĐÍNH KÈM GIẤY TỜ

Hình thức giấy tờ: Chọn các hình thức giấy tờ là Bản gốc hoặc bản sao hoặc bản chứng thực.

Tải file mẫu: Người dân có thể tải file mẫu về máy để thực hiện nhập, in và ký lên phiếu trước khi upload.

Đính kèm: nhấn [Chọn tệp] để tải lên file đính kèm tương ứng với Tên giấy tờ. Một giấy tờ có thể có nhiều file đính kèm.

BƯỚC 6 – LƯU VÀ GỬI HỒ SƠ

Tích chọn “Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên”.

Nhấn [Lưu hồ sơ]: nếu công dân chỉ lưu lại thông tin hồ sơ và chưa gửi. Khi đó, hồ sơ sẽ được ghi nhận ở trạng thái “Chưa gửi” và hiển thị ở phần tra cứu thông tin “Hồ sơ chưa gửi”. Hồ sơ chưa gửi được phép Sửa/Xóa.

Nhấn [Lưu và Gửi hồ sơ]: hồ sơ đăng ký được lưu và chuyển đến cơ quan tiếp nhận xử lý. Khi đó, hồ sơ sẽ được ghi nhận ở trạng thái “Hồ sơ đã gửi” và hiển thị ở phần tra cứu thông tin “Hồ sơ mới đăng ký”..

II. ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ

BƯỚC 1 – CHỌN THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ

Truy cập Cổng dịch vụ công Quản lý cư trú tại địa chỉ: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn và đăng nhập.

Chọn [DỊCH VỤ CÔNG] => [TẠM TRÚ] trên trang chủ.

Giao diện Nộp hồ sơ Đăng ký Tạm trú, như sau:

BƯỚC 2 – CHỌN CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯỚC 3 – CHỌN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH YÊU CẦU

Đăng ký lập hộ mới: tích chọn nếu là đăng ký lập hộ mới, hệ thống sẽ lấy thông tin Họ và tên chủ hộ và Số ĐDCD/CMND/CCCD, mặc định lấy theo thông tin Họ và tên/ Số ĐDCD/CMND/CCCD của người yêu cầu và không cho phép sửa. Ngược lại sẽ mở cho phép cập nhật 2 thông tin này.

Trường hợp: chọn một trường hợp trong danh sách.

Tạm trú từ ngày phải lớn hơn ngày hiện tại

Tạm trú đến ngày phải lớn hơn ngày hiện tại và Thời hạn tạm trú từ ngày…đến ngày phải <=24 tháng.

BƯỚC 4 – NHẬP THÔNG TIN NGƯỜI YÊU CẦU

Tích chọn “Người yêu cầu là người khai báo” nếu người yêu cầu cũng là người nhập khai báo.

Nhập bổ sung các thông tin của người yêu cầu còn thiếu:

Số hộ chiếu: Là thông tin bắt buộc nếu quốc gia Nơi thường trú khác Việt Nam.

BƯỚC 5 – NHẬP THÔNG TIN NGƯỜI ĐI KÈM (NẾU CÓ)

Công dân thực hiện nhập liệu thông tin người đăng ký tạm trú kèm theo như các thông tin trên giao diện khi người dân nhấn vào nút Thêm người đi kèm.

Công dân có thể xóa người đi kèm: chọn 1 dòng trên lưới và nhấn nút Xóa người đi kèm, hệ thống sẽ thực hiện xóa dòng được chọn khỏi danh sách.

Số hộ chiếu: Là thông tin bắt buộc nếu quốc gia Nơi thường trú khác Việt Nam.

BƯỚC 6 – ĐÍNH KÈM GIẤY TỜ

Hình thức giấy tờ: Chọn các hình thức giấy tờ là Bản chính hoặc bản sao hoặc bản chứng thực.

Tải file mẫu: Người dân có thể tải file mẫu về máy để thực hiện nhập, in và ký lên phiếu trước khi upload.

Đính kèm: nhấn [Chọn tệp] để tải lên file đính kèm tương ứng với Tên giấy tờ. Một giấy tờ có thể có nhiều file đính kèm.

Bản khai nhân khẩu (HK01): số lượng file đính kèm = số lượng công dân có độ tuổi > 14 tuổi.

BƯỚC 7 – LƯU VÀ GỬI HỒ SƠ

Tích chọn “Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên”.

Nhấn [Lưu hồ sơ]: nếu công dân chỉ lưu lại thông tin hồ sơ và chưa gửi. Khi đó, hồ sơ sẽ được ghi nhận ở trạng thái “Chưa gửi” và hiển thị ở phần tra cứu thông tin “Hồ sơ chưa gửi”. Hồ sơ chưa gửi được phép Sửa/Xóa.

Nhấn [Lưu và Gửi hồ sơ]: hồ sơ đăng ký được lưu và chuyển đến cơ quan tiếp nhận xử lý. Khi đó, hồ sơ sẽ được ghi nhận ở trạng thái “Hồ sơ đã gửi” và hiển thị ở phần tra cứu thông tin “Hồ sơ mới đăng ký”.

III. KHAI BÁO TẠM VẮNG

BƯỚC 1 – CHỌN THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ

Truy cập Cổng dịch vụ công Quản lý cư trú tại địa chỉ: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn và đăng nhập.

Chọn [DỊCH VỤ CÔNG] => [TẠM VẮNG] trên trang chủ.

BƯỚC 2 – KIỂM TRA THÔNG TIN NƠI TIẾP NHẬN

Hệ thống mặc định lấy thông tin của người đăng nhập.

Chọn nơi tiếp nhận nếu thông tin không được khai báo sẵn cho tài khoản đăng nhập.

BƯỚC 3 – KIỂM TRA THÔNG TIN NGƯỜI KHAI BÁO

Hệ thống mặc định lấy thông tin của người đăng nhập.

Nhập bổ sung thông tin còn thiếu nếu thông tin không được khai báo sẵn cho tài khoản đăng nhập.

BƯỚC 4 – NHẬP THÔNG TIN TẠM VẮNG

 

Tạm vắng từ ngày < Tạm vắng đến ngày.

Không được chọn ngày quá khứ.

BƯỚC 5 – ĐÍNH KÈM GIẤY TỜ

Hình thức giấy tờ: Chọn các hình thức giấy tờ là Bản gốc hoặc bản sao.

Đính kèm: nhấn biểu tượng tệp đính kèm để tải lên file đính kèm tương ứng với Tên giấy tờ. Một giấy tờ có thể có nhiều file đính kèm.

Đính kèm: bắt buộc, tối đa không quá 10 MB. Khi tải lên cho phép xóa.

BƯỚC 6 – LƯU VÀ GỬI HỒ SƠ

Nhấn [Lưu]: nếu công dân chỉ lưu lại thông tin hồ sơ và chưa gửi. Khi đó, hồ sơ sẽ được ghi nhận ở trạng thái “Chưa gửi” và hiển thị ở phần tra cứu thông tin “Hồ sơ chưa gửi”. Hồ sơ chưa gửi được phép Sửa/Xóa.

Nhấn [Lưu và Gửi]: hồ sơ đăng ký được lưu và chuyển đến cơ quan tiếp nhận xử lý. Khi đó, hồ sơ sẽ được ghi nhận ở trạng thái “Hồ sơ đã gửi” và hiển thị ở phần tra cứu thông tin “Hồ sơ mới đăng ký”.

IV. THÔNG BÁO LƯU TRÚ

BƯỚC 1 – CHỌN THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ

Truy cập Cổng dịch vụ công Quản lý cư trú tại địa chỉ: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn và đăng nhập.

Chọn [DỊCH VỤ CÔNG] => [LƯU TRÚ] trên trang chủ.

BƯỚC 2 – NHẬP THÔNG TIN CHUNG

Chọn Tỉnh/thành phố; Quận /huyện; Phường/xã của địa phương đến lưu trú.

BƯỚC 3 – KIỂM TRA THÔNG TIN NGƯỜI THÔNG BÁO

Nhập lại thông tin địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (nếu cần chỉnh sửa)

BƯỚC 4 – KIỂM TRA THÔNG TIN NGƯỜI THÔNG BÁO

Chọn loại hình cơ sở lưu trú

Nhập tên cơ sở lưu trú

Nhập số nhà cơ sở lưu trú

Chọn thời gian thực hiện thông báo (mặc định ngày hiện tại và cho phép sửa)

Hình thức thông báo (mặc định là Khai báo qua cổng thông tin – INTERNET.

BƯỚC 5 – NHẬP THÔNG TIN NGƯỜI LƯU TRÚ

Có 2 cách nhập thông tin người lưu trú:

Cách 1: Tải lên file danh sách

Nhấn [TẢI FILE MẪU] để tải file mẫu excel về máy cá nhân và điền danh sách người lưu trú.

Nhấn [TẢI LÊN FILE DANH SÁCH] để thực hiện tải lên file danh sách người lưu trú.

Nhấn [Chọn file]

Nhấn [Tải lên tệp tin]

Nhấn [Lưu]. Hệ thống quay về giao diện Thông báo lưu trú và hiển thị Danh sách người lưu trú đã nhập.

 

Cách 2: Nhập trực tiếp trên giao diện web

Nhấn [THÊM MỚI NGƯỜI LƯU TRÚ] đề mở giao diện nhập thông tin người lưu trú.

Nhập thông tin người lưu trú

Nhấn [Lưu]. Hệ thống quay về giao diện Thông báo lưu trú và hiển thị Danh sách người lưu trú đã nhập.

BƯỚC 6 - GHI VÀ GỬI HỒ SƠ

Tích chọn “Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên”.

Nhấn [Ghi]: nếu công dân chỉ lưu lại thông tin hồ sơ và chưa gửi. Khi đó, hồ sơ sẽ được ghi nhận ở trạng thái “Chưa gửi” và hiển thị ở phần tra cứu thông tin “Hồ sơ chưa gửi”. Hồ sơ chưa gửi được phép Sửa/Xóa.

Nhấn [Ghi và Gửi hồ sơ]: hồ sơ đăng ký được lưu và chuyển đến cơ quan tiếp nhận xử lý. Khi đó, hồ sơ sẽ được ghi nhận ở trạng thái “Hồ sơ đã gửi” và hiển thị ở phần tra cứu thông tin “Hồ sơ mới đăng ký”.

 

Các tin đã đưa ngày: