Giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 (Đợt 3)

07/06/2021

Thực hiện Văn bản số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03/6/2021 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc trân trọng thông báo.

Giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng trong bảy (07) tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 năm 2021 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2021 cho các đối tượng như sau:

1. Giảm giá bán điện áp dụng đối với các khách hàng sử dụng điện là các cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan, hiện đang áp dụng giá bán lẻ điện cho kinh doanh sẽ bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

2. Giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thu phí, mua điện từ Công ty Điện lực và các đơn vị bán lẻ điện. Mức giảm tiền điện như sau:

- Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

- Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

Không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng, chống bệnh COVID-19 thu phí cách ly y tế tập trung được quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

Sau thời gian giảm giá điện, giảm tiền điện: Áp dụng giá bán điện cho tất cả các đối tượng khách hàng theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019.

Chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ số điện thoại tổng đài CSKH: 19006769 để được hỗ trợ.

Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc
Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng