UBND huyện Tam Đảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030

04/06/2021

Để hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 trên địa bàn huyện Tam Đảo, UBND huyện Tam Đảo công bố công khai và trân trọng xin ý kiến Nhân dân góp ý đối với dự thảo quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn.

Nội dung xin ý kiến xem các file đính kèm theo link dưới đây:

- Dự thảo báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất.

- Danh mục công trình, dự án trọng điểm.

- Bản đồ quy hoạch.

Thời gian lấy ý kiến góp ý: Từ ngày 31/5 - 30/6/2021.

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Đảo, Địa chỉ: thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc hoặc mục lấy ý kiến tại: http://tamdao.vinhphuc.gov.vn.

 

Các tin đã đưa ngày: