Tổ chức tiếp công dân phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp từ ngày 17-23/5/2021

04/05/2021

Tổ chỉ đạo, Bộ phận thường trực tiếp công dân phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành Kế hoạch số 161/KH-TCĐ về tiếp công dân phục vụ bầu cử.

Thời gian tiếp công dân: Bắt đầu từ ngày 17/5/2021 đến hết ngày 23/5/2021

Buổi sáng từ 7h00 đến 11h30.

Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00.

Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Vĩnh Phúc (phố Lý Hải, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên).