Hướng dẫn tổng rà soát đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do ngành Lao động - TB&XH thẩm định

16/07/2014
            Ngày 02/7/2014, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 1089 /SLĐTBXH-NCC về tổng rà soát đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do ngành Lao động - TB&XH thẩm định 

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo và trình UBND tỉnh ra Quyết định trợ cấp cho những đối tượng còn lại đủ điều kiện chưa được hưởng chế độ theo quy định, đảm bảo đối tượng được hưởng đúng chế độ, kịp thời, chính xác, không bỏ sót, tồn đọng đối tượng. Sở Lao động - TB&XH đề nghị UBND huyện, thành, thị chỉ đạo phòng Lao động - TB&XH, các cơ quan liên quan, các xã, phường, thị trấn tổng rà soát đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg và thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tại cấp xã: Có văn bản triển khai, hướng dẫn dưới nhiều hình thức tới từng thôn, xóm để toàn khu dân cư được biết và kê khai. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng chế độ của đối tượng, tổng hợp lập danh sách trình Hội đồng chính sách cấp xã xét duyệt, thẩm định; mời thành viên Ban chỉ đạo 24 cấp huyện về cùng thẩm định. Kết quả sau khi thẩm định công khai danh sách tại trụ sở UBND xã, thị trấn, nhà văn hóa khu dân cư; trên các phương tiện thông tin đại chúng, thời gian: 10 ngày. Sau 10 ngày lấy ý kiến của nhân dân, trường hợp đủ điều kiện không có ý kiến thắc mắc của nhân dân thì lập danh sách cùng hồ sơ chuyển về UBND cấp huyện (có biên bản sau khi niêm yết công khai).

Thời gian chuyển danh sách, hồ sơ và biên bản niêm yết về cấp huyện chậm nhất là ngày 20/7/2014.

- Cấp huyện: Cử thành viên Ban chỉ đạo 24 phụ trách và trực tiếp cùng với Hội đồng chính sách cấp xã thẩm định hồ sơ. Tiếp nhận hồ sơ do cấp xã chuyển lên, tổ chức xét duyệt thẩm định. Hồ sơ đủ điều kiện lập danh sách, chuyển danh sách và hồ sơ về Sở Lao động - TB&XH đề nghị xem xét giải quyết, hồ sơ không đủ điều kiện chuyển trả cho cấp xã đồng thời nêu rõ nguyên nhân lý do không đủ điều kiện.

Thời gian chuyển danh sách và hồ sơ về Sở chậm nhất là ngày 30/7/2014.

- Sở Lao động - TB&XH: Phân công cán bộ phụ trách trực tiếp các huyện, thành, thị để kiểm tra giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ cụ thể như sau:

1. Bà Ngô Thục Phương - Trưởng phòng Người có công. Số điện thoại: 0988.679.663.

Phụ trách các huyện, thị: Sông Lô, Lập Thạch, Tam Dương.

2. Ông Nguyễn Hồng Thịnh - Phó Trưởng phòng Người có công. Số điện thoại: 0973.770.868.

Phụ trách các huyện, thị: Thị xã Phúc Yên, Bình Xuyên, Yên Lạc.

3. Bà Đỗ Thị Lành, số điện thoại: 0947 100 808, ông Nguyễn Tiến Quyết, số điện thoại: 0916.860.689.- Cán bộ phòng Người có công.

Phụ trách các huyện, thị: Vĩnh Tường, Tam Đảo, Thành phố Vĩnh Yên.

-          Lịch thẩm định hồ sơ đối với các huyện, thành, thị như sau:

STT

Đơn vị

Thời gian

Ghi chú

1

Vĩnh Yên, Phúc Yên

Sáng 06/8/2014

 

2

Bình Xuyên

Chiều 06/8/2014

 

3

Tam Đảo, Tam Dương

Sáng 07/8/2014

 

4

Sông Lô, Lập Thạch

Chiều 07/8/2014

 

5

Yên Lạc

Sáng 08/8/2014

 

6

Vĩnh Tường

Chiều 08/8/2014

 

 

(Nguồn: Công văn số 1089 /SLĐTBXH-NCC, ngày 02/7/2014 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: