Tài liệu tuyên truyền về công tác quản lý xây dựng đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

09/04/2021

Nhằm tuyên truyền, hướng dẫn việc chấp hành và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo (xây mới, cải tạo, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo,...). Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc biên soạn tài liệu tuyên truyền về công tác quản lý xây dựng đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trân trọng kính mời độc giả xem chi tiết tài liệu tuyên truyền TẠI ĐÂY.

 

Các tin đã đưa ngày: