Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 10/4-17/4/2021

05/04/2021

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA HMDC

8:00

10:00

10/4

Thay công tơ đầu cực định kỳ, vệ sinh CN, Xử lý tiếp xúc trạm

2

TBA Cty An Cư

10:00

12:00

10/4

Thay công tơ đầu cực định kỳ, vệ sinh CN, Xử lý tiếp xúc trạm

3

TBA Cty Thuận Phong

13:30

15:30

10/4

Thay công tơ đầu cực định kỳ, tháo thanh lý 2 công tơ trừ phụ,  vệ sinh CN, Xử lý tiếp xúc trạm

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Bơm Triệu Đề

7:00

8:30

15/4

Thay công tơ, TI đầu cực & VSCN TBA

2

TBA NN  Triệu Đề

8:30

10:00

15/4

Thay công tơ, TI đầu cực & VSCN TBA

3

TBA Bơm Xe Đình

10:00

12:00

15/4

Thay công tơ, TI đầu cực & VSCN TBA

4

TBA Hoàng Trung

13:30

15:30

15/4

Thay TI đầu cực & VSCN TBA

5

TBA Xuân Đán

15:30

17:30

15/4

Thay TI đầu cực & VSCN TBA

6

TBA Gạch Hồng Quảng

7:00

8:30

16/4

Thay công tơ, VSCN TBA

7

TBA Bắc Bình 1

8:30

10:00

16/4

Thay công tơ, TI đầu cực & VSCN TBA

8

TBA Mỏ Đá Quang Sơn

10:00

12:00

16/4

Thay công tơ, TI đầu cực & VSCN TBA

9

TBA Hợp Lý 2

13:00

15:00

16/4

Thay TI đầu cực & VSCN TBA

10

TBA Ba Làng

15:00

17:00

16/4

Thay TI đầu cực & VSCN TBA

11

TBA Tiên Lữ 2

7:00

8:30

17/4

Thay TI đầu cực & VSCN TBA

12

TBA Đồng Ích 2

8:30

10:00

17/4

Thay TI đầu cực & VSCN TBA

13

TBA Bì La

10:00

12:00

17/4

Thay TI đầu cực & VSCN TBA

14

TBA TT Y Tế LT

13:30

15:30

17/4

Thay TI đầu cực & VSCN TBA

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Đảo:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA 180KVA Minh Quang 5

8:00

9:30

12/4

Xử lý tiếp xúc đầu vào CSV 22KV và CCIIK 22KV và VSCN

2

TBA 250KVA Minh Quang 2

9:30

11:00

12/4

Thay khóa hãm vỡ

3

TBA 250KVA Minh Quang 6

13:30

15:00

12/4

Thay khóa hãm vỡ

4

TBA 320KVA Minh Quang 1

15:00

16:30

12/4

Thay đai thép khóa đai, lấy lại độ võng ĐZ

5

TBA 250KVA Thiền Viện 2

8:00

10:30

13/4

Xử lý tiếp xúc mối nối  ĐZ 400V

6

TBA 630KVA Đại Đình 1

10:30

12:00

13/4

Thay khóa hãm vỡ

7

TBA 400KVA Lán Than

13:00

14:30

13/4

Thay móc treo, kẹp treo ĐZ 400V

8

TBA 400KVA Đồng Thành

14:30

16:00

13/4

Thay móc treo, kẹp treo ĐZ 400V

9

TBA 400KVA Mưu Duệ 1

8:00

9:30

15/4

Thay c.tơ đầu cực và VSCN - TBA

10

TBA 400KVA Mưu Duệ 4

9:30

11:00

15/4

Thay c.tơ đầu cực và VSCN - TBA

11

TBA 50KVA Chiếu Sáng Cao Tốc Nội Bài - Lào Cai

11:00

12:30

15/4

Thay c.tơ đầu cực và VSCN - TBA

12

TBA 100KVA Phòng Thủ

14:00

15:30

15/4

Thay c.tơ đầu cực và VSCN - TBA

13

TBA 320KVA Hợp Châu 1

15:30

17:00

15/4

Thay TI đo đếm tư gia đ.kỳ

14

TBA 250KVA Trung Tâm Y Tế Huyện T.Đảo

14:00

16:00

15/4

Thay c.tơ đầu cực và VSCN - TBA

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện./.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc
Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng