Thi sát hạch công chức tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014

02/07/2014

 

 

Ngày 30/6/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3547/KH-UBND về Thi sát hạch công chức tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014. Nội dung như sau:

ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ SÁT HẠCH CÔNG CHỨC:

* Đối tượng:

- Viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày 30/6/2014, có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn, kinh nghiệm, kiến thức thực tiễn và đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

            - Cán bộ cấp xã theo quy định tại khoản 2 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức khi thôi giữ chức vụ theo nhiệm kỳ và công chức cấp xã theo quy định tại khoản 3 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức đã có thời gian làm cán bộ, công chức cấp xã từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), bao gồm các chức danh:

+ Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân; Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

+ Trưởng Công an; Chỉ huy trưởng Quân sự; Văn phòng - thống kê; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội.

 * Tiêu chuẩn, điều kiện:

Viên chức, cán bộ và công chức cấp xã thuộc đối tượng quy định tại Mục II.1 của Kế hoạch này, nếu có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau được đăng ký dự thi sát hạch:

- Cơ quan sử dụng công chức có nhu cầu bố trí công chức theo cơ cấu ngạch công chức phù hợp với vị trí việc làm;

- Được cơ quan sử dụng đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và có kinh nghiệm thực tiễn xử lý công việc được giao trong thời gian 05 năm liên tục tính đến ngày 30/6/2014;

            - Có phẩm chất đạo đức tốt. Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Toà án mà chưa được xoá án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

            - Có thời gian từ đủ 60 tháng trở lên làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập hoặc làm cán bộ, công chức cấp xã (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần thì được cộng dồn.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B (1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc); có chứng chỉ Tin học văn phòng trình độ A trở lên và các chứng chỉ khác theo tiêu chuẩn chức danh của ngạch đăng ký sát hạch.

HÌNH THỨC SÁT HẠCH, CÁCH TÍNH ĐIỂM

* Hình thức sát hạch:

- Kiểm tra hồ sơ: Hội đồng sát hạch kiểm tra hồ sơ của người đề nghị sát hạch theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đảm bảo các yêu cầu về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện (nêu trên) sẽ được tham gia thi sát hạch.

- Dự thi sát hạch: Thi viết, bao gồm 2 bài thi:

+ Bài thi môn Kiến thức chung; Thời gian thi: 120 phút.

Nội dung:

Luật Cán bộ, công chức; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Kỹ năng đánh máy vi tính và soạn thảo văn bản.

+  Bài thi môn ngoại ngữ (Tiếng Anh) - Trình độ B; Thời gian thi 60 phút.

* Cách tính điểm thi và xác định người đạt kết quả thi sát hạch:

- Bài thi môn Kiến thức chung, môn Ngoại ngữ được chấm theo thang điểm 100.

- Người trúng tuyển trong kỳ sát hạch là người phải có điểm của mỗi môn thi đạt từ 50 điểm trở lên, lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu sát hạch.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

            * Theo quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ, hồ sơ đăng ký thi sát hạch công chức đựng trong túi bìa cứng, kích thước 25cm x 30cm, gồm có:

            - Công văn của sở, ban, ngành, UBND huyện, thành, thị đề nghị và cử viên chức, cán bộ và công chức cấp xã dự thi sát hạch năm 2014.

            - Đơn đề nghị xét chuyển thành công chức (do đối tượng xin sát hạch tự viết theo mẫu).

            - Bản sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức theo mẫu số 2C do Bộ Nội vụ quy định, có xác nhận của cơ quan hiện đang công tác;

            - Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác (trong thời gian 5 năm liên tục tính đến 30/6/2014) và ý kiến đồng ý cho dự tuyển sát hạch và chuyển công tác (nếu có) của người đứng đầu cơ quan hiện đang công tác;

- Bản sao quyết định tuyển dụng, công nhận hết tập sự; quyết định lương hiện hưởng; Quyết định phân công, bố trí công tác. 

- Bản sao (có chứng thực của cấp có thẩm quyền) Bằng tốt nghiệp đại học trở lên, bảng điểm, chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (đăng ký sát hạch ngạch chuyên viên), chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ khác theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức dự thi.

- Giấy chứng nhận có đủ sức khoẻ do Bệnh viện tuyến huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

* Mẫu hồ sơ (mẫu số 1.2,1.3,1.4) và tài liệu ôn thi được đăng tải trên Website Sở Nội vụ tại địa chỉ sonoivu.vinhphuc. gov.vn

LỆ PHÍ THI

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT/BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển. Phí dự thi sát hạch công chức năm 2014 là 260.000đồng (Hai trăm sáu mươi nghìn đồng/thí sinh). Lệ phí phúc khảo bài thi là 100.000 đồng/bài thi.

THỜI GIAN TIẾN HÀNH

* Bước 1: Ban hành Kế hoạch thi sát hạch công chức năm 2014

Từ ngày 26/6/2014 - 30/6/2014: Ban hành, thông báo công khai Kế hoạch sát hạch công chức năm 2014 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

* Bước 2: Nhận hồ sơ đăng ký dự thi

- Từ ngày 01/7/2014 - 28/7/2014: Các đối tượng đăng ký dự thi nộp hồ sơ, lệ phí thi tại Sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị có chỉ tiêu sát hạch công chức; Sau đó các đơn vị tổng hợp, lập danh sách thí sinh đăng ký sát hạch về Sở Nội vụ, đồng thời gửi file mềm vào địa chỉ Email: phongccvcsonoivu@gmail.com

- Từ ngày 29/7/2014: Sở Nội vụ nhận hồ sơ, lệ phí, danh sách thí sinh dự thi của các đơn vị; Sau đó tổng hợp, lên danh sách thí sinh dự thi, báo cáo Hội đồng thi theo quy định.

- Từ ngày 4/8/2014 - 8/8/2014: Tổ chức giới thiệu nội dung thi (Lịch cụ thể sẽ thông báo sau).

* Bước 3: Thành lập Hội đồng sát hạch công chức năm 2014 .

* Bước 4: Tổ chức kiểm tra hồ sơ, thi sát hạch, chấm thi, thông báo kết quả thi

- Từ ngày 11/8/2014 - 22/8/2014: Hội đồng sát hạch tổ chức kiểm tra hồ sơ; Tổ chức thi sát hạch (Lịch thi chính thức và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau).

- Chấm thi và công bố kết quả: Thời gian sau 15 ngày kể từ ngày thi.

- Phúc khảo bài thi: Trong 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi sát hạch, thí sinh có thắc mắc về kết quả thi và có nhu cầu chấm phúc khảo bài thi sát hạch; thí sinh phải làm đơn viết tay gửi đến Thường trực Hội đồng thi sát hạch. Hội đồng thi sát hạch tổng hợp đơn phúc khảo, tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả phúc khảo theo quy định.

* Bước 5. Hội đồng sát hạch báo cáo UBND tỉnh phê duyệt kết quả thi.

* Bước 6. Quyết định tiếp nhận, điều động công chức

- Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ kết quả thi sát hạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, quyết định điều động công chức.

- Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào quyết định điều động công chức của Giám đốc Sở Nội vụ, tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức theo quy định. 

(Nguồn: Kế hoạch số 3547/KH-UBND, ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh)

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: