Tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2014 thông qua thi tuyển

25/06/2014

            Ngày 19/6/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo- Sở Nội vụ ban hành Hướng dẫn số 836/HDLS-SGDĐT-SNV về Tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2014 thông qua thi tuyển

CHỈ TIÊU, CƠ CẤU TUYỂN DỤNG

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2014 như sau:

- Giáo viên Tiểu học: 212 (Trong đó, giáo viên văn hóa: 167; Tiếng Anh: 24; Tin học: 10; Thể dục: 9; Âm nhạc: 2)

- Hợp đồng giáo viên Mầm non: 113

ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

* Đối tượng đăng ký dự tuyển:

-  Đối tượng đăng ký dự tuyển giáo viên tiểu học:

+ Đối tượng đăng ký dự tuyển giáo viên văn hóa: Là người tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm giáo dục tiểu học trở lên hệ chính quy tập trung tại các trường đại học, cao đẳng công lập (không nhận hồ sơ của những người tốt nghiệp theo hình thức liên thông).

+ Đối tượng đăng ký dự tuyển giáo viên Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Thể dục: Là người tốt nghiệp Cao đẳng trở lên hệ chính quy tập trung tại các trường đại học, cao đẳng công lập có trình độ chuyên môn, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển. Người có bằng tốt nghiệp ngoài sư phạm phải có chứng chỉ sư phạm do các trường được Bộ GD&ĐT cho phép cấp (không nhận hồ sơ của những người tốt nghiệp theo hình thức liên thông).

-  Đối tượng đăng ký dự tuyển hợp đồng giáo viên mầm non:

Là người tốt nghiệp Trung cấp chính quy tập trung, cao đẳng trở lên chuyên ngành sư phạm mầm non tại các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học công lập.

* Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Ngoài các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định của Chính phủ, người dự tuyển phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc trước khi nhập học tại các Trường chuyên nghiệp và đang sinh sống ở tỉnh Vĩnh Phúc hoặc có bố, mẹ, vợ, chồng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc và bản thân người dự tuyển đang sinh sống ở tỉnh Vĩnh Phúc, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, đủ các điều kiện sau đây đều được đăng ký dự tuyển:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của chức danh dự tuyển;

- Về tuổi đời: Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có đủ sức khoẻ công tác.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

(Nguồn Hướng dẫn số 836/HDLS-SGDĐT-SNV, ngày 19/6/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo- Sở Nội vụ)

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: