Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02/2021

19/02/2021

Ngày 17/02/2021, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành chủ trì tiếp công dân định kỳ theo quy định.

Cùng dự tiếp công dân với Chủ tịch UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Xây dựng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và đại diện UBND huyện, thành phố: Vĩnh Yên, Bình Xuyên.

Sau khi xem xét đơn và trình bày của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các sở, ngành tập trung chỉ đạo, xem xét, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo:

I. HUYỆN BÌNH XUYÊN

1. Bà Nguyễn Thị Tình cùng một số công dân (36 công dân) ở thôn Can Bi 1,2, xã Phú Xuân: Kiến nghị giải quyết liên quan đến việc dồn thửa, đổi ruộng như sau: UBND xã Phú Xuân thực hiện dồn thửa, đổi ruộng không họp bàn đầy đủ; không đồng ý giảm, trừ 21,4 m2 đất/1 sào sau khi dồn thửa, đổi ruộng; xây dựng kênh mương nội đồng không đảm bảo chất lượng; trả lại diện tích đất nông nghiệp đã lấy của thôn Can Bi 1,2 để cho thôn Kim Thái làm nghĩa trang; xử lý các hộ gia đình, cá nhân sử dụng sai mục đích, xây dựng trái phép, lấn chiếm đất nông nghiệp.

Xử lý:

- Đề nghị Bí thư Huyện ủy Bình Xuyên và yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên tập trung thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 05/TB-UBND ngày 07/01/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Khước về công tác dồn thửa, đổi ruộng tại xã Phú Xuân.

- Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Xuyên kiểm tra trách nhiệm của Đảng ủy xã Phú Xuân và tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tại thôn Can Bi nhận đất nông nghiệp để sản xuất kịp thời vụ.

II. THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

1. Bà Nguyễn Thị Hiền và ông Hoàng Văn Biện (chồng bà Hiền) ở thôn Đạo Hoàng, khu hành chính Trại Giao, phường Khai Quang: Nội dung 1: Kiến nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với diện tích đất không thuộc diện tích đất đã cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho gia đình năm 2008; Nội dung 2: xử lý một số người dân đóng cọc, búa, căng lưới B41 chiếm đất trái phép của gia đình.

Xử lý:

- Nội dung 1: Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên xác minh nguồn gốc đất (xác định cụ thể diện tích đất nào đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ) để xem xét, giải quyết dứt điểm, xong trước ngày 10/3/2021. Giao Sở TN&MT chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn UBND thành phố Vĩnh Yên thực hiện, báo cáo kết quả với UBND tỉnh trước ngày 10/3/2021.

- Nội dung 2: Chuyển đơn, giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an thành phố Vĩnh Yên nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh trật tự theo nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Hiền và xử lý nghiêm đối với các trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật.

III. HUYỆN YÊN LẠC

1. Ông Nguyễn Mạnh Tiến ở thôn Lũng Thượng, xã Tam Hồng:

Nội dung 1: Đề nghị thi hành án đối với 04 vụ việc: ông Phạm Đức Chiến và bà Nguyễn Thị Thủy ở phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên; ông Phạm Công Vĩnh và bà Hoàng Thị Sửu (là bố mẹ của bà Phạm Thị Bình) ở phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên; ông Đặng Văn Hùng ở xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch để bàn giao tài sản (02 tài sản) cho người mua trúng đấu giá là ông Nguyễn Mạnh Tiến.

Nội dung 2: Tố cáo bà Phùng Thị Phẩm ở xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương xây dựng lấn chiếm đất công.

Nội dung 3: Kiến nghị thực hiện Văn bản số 4926/UBND-KTN ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc giải quyết đề nghị của UBND phường Bạch Hạc về việc bàn giao lại số diện tích đất xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường đang xâm Canh.

Nội dung 4: Tố cáo ông Triệu Khanh - Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Tam Dương có hành vi vi phạm pháp luật về giải quyết chậm thời hạn, cố tình không đính chính sai sót trên giấy chứng nhận QSDĐ của ông Nguyễn Văn Quân (vợ là Trần Thị An) ở xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương.

Xử lý:

Nội dung 1: Giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm để bàn giao tài sản cho ông Nguyễn Mạnh Tiến theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung 2: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tam Dương chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm vụ việc theo quy định, xong trong tháng 03/2021.

Nội dung 3: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, UBND xã Bồ Sao khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 9342/UBND-NN5 ngày 11/12/2020.

Nội dung 4: Chuyển đơn, giao Giám đốc Sở TN&MT xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Các tin đã đưa ngày: