Tổ chức lễ tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước“Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Pbúc năm 2014

24/06/2014

Ngày 19/6/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3339/ KH-UBND về Tổ chức lễ tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước“Bà mẹ Việt Nam Anh hùngtrên địa bàn tỉnh Vĩnh Pbúc năm 2014

NỘI DUNG:

* Thời gian, địa đim tổ chc bui lễ:

- Thời gian: Ngày 22/7/2014 (gửi giấy mời trước ngày t chức lễ 1 tuần);

- Địa điểm: Hội trường lớn Trung tâm hội nghị tnh.

* Thành phần dự lễ:

 Khách mời Trung ương:

- Lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Đại biểu tỉnh, huyện, xã:

Cấp tnh;

- Thường trực Tnh y, Thường trực Hội đồng nhân dân tnh;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh (Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ban T chức tnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc tnh, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Bộ ch huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, sở Tài chính, sở Nội vụ, sở Lao động - Thương binh và Xã hội, s Văn hóa, Thể thao và Du lịch sở Giáo dục & Đào tạo, sở Y tế).

- Phóng viên: Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc, Thông tấn xã Việt Nam tại Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin điện tử Vĩnh Phúc.

Cấp huyện:

- Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã,

Cấp xã:

- Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có Bà mẹ được tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

- Bà mẹ được tặng Danh hiệu vinh d Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

- Thân nhân trợ giúp Bà mẹ được tặng Danh hiệu vinh dự Nhàc “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

- Đại diện thân nhân Bà mẹ được truy tặng Danh hiu vinh dự Nhà nước (Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Các tổ phục vụ:

- Bộ đội hướng dẫn, trợ giúp Bà mẹ thực hiện nghi lễ tặng Danh hiệu vinh đự Nhà nưc “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

- T phục vụ nghi thức trao tặng.

- Tổ trực y tế.

(Nguồn Kế hoạch số 3339/ KH-UBND, ngày 19/6/2014 của UBND tỉnh)

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: