Thể lệ Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III năm 2014

17/06/2014

 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC
HỘI ĐỒNG GIẢI BÁO CHÍ TỈNH
_____________

Số:47- TL/HĐGBC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________________

           Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 5 năm 2014

THỂ LỆ
Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III năm 2014 

Thực hiện Thông báo số 1366-TB/TU ngày 10/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tổ chức Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III năm 2014 Quyết định số 1195/QĐ-CT ngày 26/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về Thành lập Hội đồng Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III năm 2014, Hội đồng Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Thể lệ Giải như sau:

I - NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU TÁC PHẨM BÁO CHÍ THAM DỰ GIẢI NĂM 2014

1.Nội dung:

- Tác phẩm báo chí tham dự “Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III năm 2014” là những tác phẩm có chất lượng cao về tư tưởng chính trị văn hoá; có hình thức thể hiện phù hợp với quan điểm chỉ đạo tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có tính phát hiện, đảm bảo chính xác, khách quan, nêu được vấn đề dư luận quan tâm và hiệu quả xã hội tốt.

- Ưu tiên tác phẩm có tính chất phát hiện vấn đề mới; đề xuất được các giải pháp hữu hiệu góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

2.Yêu cầu:

- Các loại hình báo chí được xét giải năm 2014 gồm: báo in, báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình), ảnh báo chí.

- Các tác phẩm báo chí được xét giải bao gồm: Báo in (bài phản ánh, ghi chép, xã luận, bình luận, chuyên luận, phóng sự phản ánh, phóng sự điều tra, bút ký báo chí và ảnh báo chí). Báo phát thanh ( tin sâu, tin tổng hợp có vấn đề;  bài phản ánh; phỏng vấn xã luận, bình luận, chuyên luận; phóng sự phản ánh, phóng sự điều tra, bút ký báo chí).  Báo hình (tin phản ánh sự kiện, vấn đề xã hội quan tâm; phóng sự chuyên đề, phóng sự phản ánh, phóng sự điều tra, phim tài liệu).

            - Một số yêu cầu cụ thể:

+ Đối với báo in: Các loại bài dự thi đều phải ghi rõ họ tên tác giả dự thi Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III năm 2014, bút danh; ngày tháng đăng in bài viết trên báo trung ương hay địa phương; ngoài phô tô bản gốc – đánh máy lại bài trên khổ giấy A4.

+ Đối với báo nói (phát thanh): Các tác giả dự thi bằng văn bản ghi rõ tên tác giả, bút danh, ngày giờ phát sóng. Tác phẩm phát thanh được thể hiện trên đĩa VCD (có tiếng nói của người trong cuộc); phải thể hiện đặc trưng của phát thanh có tiếng nói, tiếng động nền và âm nhạc. Bài, phóng sự phát thanh đánh máy trên giấy A4 (ghi rõ nội dung người nói, trả lời phỏng vấn).

+ Đối với báo hình (truyền hình): Các loại bài, tác phẩm truyền hình phải thể hiện đặc trưng của loại hình truyền hình (hình ảnh, âm thanh, lời bình phải đạt yêu cầu chất lượng). Các phóng sự phản ánh, tin tổng hợp, phản ánh sự kiện không quá 15 phút; các phóng sự chuyên mục không quá 20 phút; phim tài liệu thời lượng không quá 30 phút. Các tác giả dự thi tác phẩm truyền hình bằng văn bản ghi rõ tên tác giả, bút danh, ngày giờ phát sóng. Tác phẩm được thể hiện trên đĩa VCD, hoặc DVD. Bài, lời bình phóng sự truyền hình đánh máy trên giấy A4 (ghi rõ nội dung người trả lời phỏng vấn)

+ Đối với ảnh báo chí: Tác phẩm là các phóng sự ảnh báo chí được thể hiện bằng ảnh màu hoặc ảnh đen trắng. Mỗi phóng sự ảnh từ 3 đến 5 ảnh (ảnh cỡ 18x24 cm). Tác giả tham dự thi ghi rõ tên, bút danh, đã đăng trên báo ngày tháng năm (số báo), không xét ảnh ghép, ảnh chế bản trên máy vi tính.

+ Tác phẩm dự giải: không trả lại tác giả, Hội đồng Giải lưu hồ sơ.

II - ĐIỀU KIỆN DỰ GIẢI CỦA TÁC PHẨM

- Tác phẩm dự Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III năm 2014 phải là tác phẩm đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng: các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp giấy phép xuất bản (không nhận các tác phẩm đã được giải của báo chí trung ương, tác phẩm được hỗ trợ theo Đề án 369 của Chính phủ; các cuộc thi của tỉnh và các ngành phối hợp).

- Tác phẩm dự giải đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ 30/6/2013 đến 30/6/2014.

III - ĐỐI TƯỢNG DỰ GIẢI

- Tác giả: Là các nhà báo chuyên nghiệp (ở các cơ quan báo chí) và cộng tác viên có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về tỉnh Vĩnh Phúc.

- Tác giả tham dự giải: không bị hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian tổ chức giải năm 2014.

- Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được gửi một tác phẩm dự giải; và mỗi tác giả chỉ được đứng tên ở một tác phẩm hoặc một nhóm tác giả (tác giả là quay phim được ký tên tối đa 2 nhóm tác giả).

IV - VỀ GIẢI THƯỞNG:

1.Báo in: 4 nhóm giải (cộng cả ảnh báo chí)

- Giải A: 1 giải:                                     4.500.000 đ

- Giải B: 2 giải, mỗi giải                          3.500.000 đ

- Giải C: 3 giải, mỗi giải                          2.500.000 đ

- Và 6 giải khuyến khích, mỗi giải:           1.500.000 đ

2.Báo nói (phát thanh): 4 nhóm giải

- Giải A: 1 giải:                                      5.000.000đ

- Giải B: 2 giải, mỗi giải:                         4.000.000đ

- Giải C: 3 giải, mỗi giải:                         3.000.000đ

- 4 giải khuyến khích, mỗi giải:                2.000.000đ

3.Báo hình (truyền hình): 4 nhóm giải

- Giải A: 1 giải                                       6.000.000đ

- Giải B: 2 giải, mỗi giải:                         5.000.000đ

- Giải C: 3 giải, mỗi giải:                         4.000.000đ

- 4 giải khuyến khích, mỗi giải:                2.500.000đ

(Giá trị giải thưởng hàng năm có thể điều chỉnh tăng lên theo đề nghị của Hội đồng Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc).

V - THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM DỰ GIẢI

1.Thời gian nhận tác phẩm dự Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III năm 2014: từ ngày 15/7/2014 đến 30/7/2014.

2. Địa chỉ nhận tác phẩm dự giải: Thường trực Hội đồng Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc - Hội Nhà báo Vĩnh Phúc, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngoài phong bì ghi rõ: Tác phẩm dự giải Báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III năm 2014. (Họ tên, tác giả, địa chỉ).

Quá trình triển khai, cá nhân đơn vị cần trao đổi liên hệ qua đ/c Chánh Văn phòng Hội Phùng Quang Dũng - Điện thoại: 02113860731. Di động: 0915147879.

Thường trực Hội đồng Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị các cơ quan báo chí địa phương, các Chi hội Nhà báo  và các cơ quan khối tuyên truyền tỉnh, huyện, thành phố, thị xã phổ biến rộng rãi Thể lệ tới các Nhà báo, các hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, các cộng tác viên, thông tin viên nắm được nội dung tham dự Giải, góp phần vào sự thành công của Giải, vì sự phát triển của tỉnh trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước.

 

 

 

CHỦ TỊCH HĐ GIẢI BÁO CHÍ TỈNH
CHỦ TỊCH HỘI NHÀ BÁO

(Đã ký) 
Nguyễn Tiến Dũng

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: