Kết quả khảo sát, đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng dịch vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

07/01/2021

Với mục đích không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, vừa qua Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh đã tiến hành khảo sát, đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng dịch vụ giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ ngày 21/12/2019 đến ngày 20/12/2020.

Nội dung khảo sát tập trung vào 5 nhóm tiêu chí, gồm:

Nhóm 1: Đánh giá về cán bộ hướng dẫn, tiếp nhận TTHC;

Nhóm 2:  Đánh giá việc công khai TTHC;

Nhóm 3: Đánh giá về thời gian giải quyết TTHC;

Nhóm 4: Đánh giá việc gặp gỡ ngoài bộ phận một cửa;

Nhóm 5: Đánh giá về chất lượng dịch vụ.

Phiếu khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ được thực hiện bằng hình thức phiếu điện tử được gửi tới cá nhân, người đại diện cho tổ chức thông qua tin nhắn SMS, email và tin nhắn trên ứng dụng Zalo. Trên phiếu khảo sát có ảnh, thông  tin cán bộ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và bộ câu hỏi khảo sát. Sau đó người nhận sẽ nhận được tin nhắn mời đánh giá chất lượng dịch vụ vào 20h cùng ngày. Việc tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ được thực hiện tự động bằng phần mềm, đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực. Dưới đây là kết quả khảo sát, đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng dịch vụ công đối với 20 sở, ngành: