Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải

31/12/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3274/QĐ-UBND về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Theo quyết định, ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí thực hiện 05 dịch vụ, gồm:

1. Dịch vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đường bộ;

2. Dịch vụ quản lý bảo trì các tuyến đường do cấp tỉnh quản lý;

3. Dịch vụ lĩnh vực đường sắt (quản lý và tổ chức phòng vệ đường ngang do cấp tỉnh quản lý);

4. Dịch vụ quản lý, bảo trì hệ thống biển báo, nhà chờ xe buýt, biển đón trả khách tuyến cố định, biển đỗ taxi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

5. Dịch vụ cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm tại các đơn vị tổ chức (được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công phục vụ việc quản lý nhà nước).

Nhà nước bảo đảm một phần chi phí thực hiện dịch vụ vận hành khai thác bến phà đường bộ (phà Then và Đức Bác) và chỉ thực hiện sau khi đủ điều kiện theo quy định của Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công này là căn cứ để cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước.

 

Đặng Ngọc (tổng hợp)

Các tin đã đưa ngày: