Lịch tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh tháng 12/2020

02/12/2020

UBND tỉnh ban hành Thông báo số 236/TB-UBND, ngày 02/12/2020 về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12/2020.

Theo đó, bắt đầu từ 7h30 ngày 10/12/2020 (thứ Năm), tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Duy Thành chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 12/2020 theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Cục Thi hành án tỉnh tiếp công dân cùng Chủ tịch.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Tam Dương, Phúc Yên, Vĩnh Yên, Bình Xuyên, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Sông Lô trực tiếp hoặc phân công 01 Phó Chủ tịch tham gia tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND tỉnh (không được ủy quyền cho Lãnh đạo các phòng, ban của huyện, thành phố đi thay); các đơn vị khác khi được yêu cầu (Ban Tiếp công dân tỉnh sẽ thông báo đến từng huyện, thành phố trong ngày tiếp công dân).

UBND tỉnh mời lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh cùng dự tiếp công dân với Chủ tịch./.

 

 

Các tin đã đưa ngày: