Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 11/2020

16/11/2020

Ngày 10/11/2020, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành chủ trì tiếp công dân định kỳ theo quy định.

Cùng dự tiếp công dân với Chủ tịch UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Xây dựng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và đại diện UBND huyện, thành phố: Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bình Xuyên, Tam Dương.

Sau khi xem xét đơn và trình bày của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các sở, ngành tập trung chỉ đạo, xem xét, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo:

I. HUYỆN BÌNH XUYÊN

1. Bà Nguyễn Thị Chín cùng một số công dân (47 hộ dân) ở khu Gò Dầu, xã Thiện Kế: Kiến nghị áp dụng giá thu tiền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân theo khung giá đất ở của UBND tỉnh quy định thời điểm từ năm 2014­-2019 (thời điểm các hộ gia đình, cá nhân bị nhà nước thu hồi đất ở thực hiện Dự án Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc).

Xử lý: Chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên căn cứ quy định của pháp luật, điều kiện thực tế để chỉ đạo giải quyết thấu tình, đạt lý và đảm bảo theo quy định.

2. Ông Đỗ Đình Tiến cùng một số công dân xã Tân Phong: Đề nghị công nhận quyền sử dụng đất (cấp giấy chứng nhận QSDĐ) đối với diện tích đất UBND xã Tân Phong giao trái thẩm quyền cho các hộ gia đình, cá nhân và không phải nộp tiền sử dụng đất, với lý do: Các hộ đã nộp tiền sử dụng đất cho UBND xã Tân Phong.

Xử lỷ: Chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên tập trung, rà soát giải quyết dứt điểm theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7398/UBND-NN5 ngày 29/9/2020, báo cáo tiến độ giải quyết với UBND tỉnh, xong trước ngày 30/12/2020.

3. Bà Nguyễn Thị Xuân ở thôn Ngoại Trạch 1, xã Tam Hợp: Kiến nghị phê duyệt đơn giá đất ở để gia đình có căn cứ nộp tiền sử dụng đất và lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với thửa đất số 20, diện tích 112 m2.

Xử lý: Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 1456/STC- QLGCSTCDN ngày 20/7/2020, giao Văn phòng UBND tỉnh bố trí lịch họp để Lãnh đạo UBND tỉnh họp nghe và chỉ đạo giải quyết, xong trước ngày 25/11/2020.

4. Bà Nguyễn Thị Tình cùng một số công dân ở thôn Can Bi 1,2, xã Phú Xuân: Kiến nghị giải quyết liên quan đến việc dồn điền, đổi thửa như: Xử lý đối các Trưởng thôn làm trái quy định về việc dồn thửa, đổi ruộng; hết kinh phí làm kênh mương nội đồng; không đồng ý giảm, trừ 21,4 m2 đất/lsào khi dồn thửa, đổi ruộng; tự ý lấy đất nông nghiệp được giao theo Quyết định 450 đã được cấp GCNQSDĐ cho các hộ để dồn thửa, đổi ruộng chia cho các hộ khác; không đồng ý việc để lại đất nông nghiệp để bán đấu giá; xử lý các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai và giao thầu đất công ích trái quy định; xây dựng kênh mương nội đồng không đảm bảo chất lượng.

Xử lý: Chuyển đơn, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên tập trung thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6999/UBND-TD4 ngày 14/9/2020 và giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân, báo cáo tiến độ giải quyết với UBND tỉnh.

II. THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

1. Bà Hà Thị Ngọc Quang (con gái bà Đặng Thị Ngọc Kỳ) ở số nhà 64, phố Mê Linh, khu hành chính 12, phường Liên Bảo: Kiến nghị công nhận quyền sử dụng đất (cấp GCNQSDĐ) cho gia đình với hạn mức 120 m2 đất ở, còn lại là đất vườn tại khu hành chính 10, phường Liên Bảo.

Xử lý:  Chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, Sở Giao thông vận tải, UBND phường Liên Bảo kiểm tra, xem xét, giải quyết và trả lời công dân, báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh xong trước ngày 20/12/2020.

2. Bà Phạm Thị Tuyết Nhiên ở nhà 54, đường Nguyễn Viết Xuân, phường Đống Đa: Kiến nghị tổ chức thực hiện Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Công ty kinh doanh than Vĩnh Phú tại phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên để gia đình có căn cứ lập hồ sơ chia tách thửa đất ở.

Xử lý: Chuyển đơn, yêu cầu Sở TN&MT, UBND thành phố Vĩnh Yên khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 7408/UBND-NN5 ngày 29/9/2020, báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh.

3. Ông Nguyễn Văn Đáng ở tổ dân phố Vĩnh Thịnh 4, phường Tích Sơn: Đề nghị công nhận QSDĐ (cấp GCNQSDĐ) cho gia đình và không phải nộp tiền sử dụng đất vì: Gia đình đã nộp tiền cho UBND phường Tích Sơn từ năm 1993.

Xử lý: Chuyển đơn, giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Vĩnh Yên, Chi Cục thuế thành phố Vĩnh Yên, UBND phường Tích Sơn xem xét, giải quyết và trả lời công dân, báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh

III. HUYỆN TAM DƯƠNG:

1. Bà Phạm Thị Bích ở thôn Đồi, xã Kim Long: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trả lại 200m2 đất cho gia đình sử dụng (Gia đình khai hoang, phục hóa 222m đất để trồng hoa màu, khi mở rộng đường Quốc lộ 2B Nhà nước đã thu hồi, bồi thường cho gia đình 22m2 đất, diện tích còn lại 200m2 ông Đường Ngọc Dương đã chiếm sử dụng và được UBND huyện Tam Dương cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Đường Ngọc Dương).

Xử lý: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tam Dương chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc, trả lời công dân, báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh.

2. Ông Phùng Văn Lập ở thôn Lê Lợi, xã Hợp Thịnh:

Nội dung 1: Kiến nghị nhà nước giao cho ông Phùng Tấn Trường (con trai ông Lập) 01 ô đất ở;

Nội dung 2: Tố cáo UBND xã Hợp Thịnh xét giao đất ở cho một số hộ gia đình, cá nhân không đúng đối tượng.

Xử lý: Nội dung 1: Chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Tam Dương xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nội dung 2: Hướng dẫn công dân viết đơn tố cáo riêng (kèm theo tài liệu, chứng cứ) gửi Chủ tịch UBND huyện Tam Dương để được xem xét, giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo.

IV HUYỆN SÔNG LÔ:

1. Bà Phan Thị Phượng ở thôn Yên Mỹ, xã Tứ Yên: Đề nghị bồi thường, hỗ trợ bổ sung 76 m2 đất nông nghiệp còn thiếu khi Nhà nước thu hồi đất của gia đình thực hiện Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Xử lý: - Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Sông Lô nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7665/UBND-TD6 ngày 08/10/2020.

- Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 182/TB-UBND ngày 01/9/2020, báo cáo đề xuất cụ thể với UBND tỉnh.

V. HUYỆN YÊN LẠC

1. Ông Vũ Văn Chính và ông Dương Đức Phượng ở thôn Nội, xã Văn Tiến: Kiến nghị xóa bỏ Hợp tác xã điện xã Văn Tiến để các hộ dân được ký hợp đồng mua điện trực tiếp với ngành điện lực; kiểm tra Hợp tác xã điện xã Văn Tiến về việc thu, chi tài chính và bán đồng hồ điện cho nhân dân.

Xử lý:  Chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc chỉ đạo giải quyết theo quy định, báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh.

2. Ông Nguyễn Văn Tuấn (được Công ty TNHH Sông Hồng Vĩnh Phúc ủy quyền) ở thôn Hùng Vĩ, xã Đồng Vãn: Kiến nghị thi hành Bản án số 14/2017/DS- PT ngày 17/4/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản (cây sưa).

Xử lý: - Giao Cục THADS tỉnh đôn đốc UBND xã Trung Kiên thực hiện Hợp đồng số 02/HĐMB ngày 10/02/2015 theo quy định.

- Giao Cục THADS tỉnh thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8320/UBND-TD6 ngày 04/11/2020.

3. Ông Nguyễn Mạnh Tiến ở thôn Lũng Thượng, xã Tam Hồng:

Nội dung 1: Đề nghị thi hành án đối với 04 vụ việc: ông Phạm Đức Chiến và bà Nguyễn Thị Thủy ở phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên; ông Phạm Công Vinh và bà Hoàng Thị Sửu (là bố mẹ của bà Phạm Thị Bình) ở phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên; ông Đào Quang Ngà ở xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch; ông Đặng Văn Hùng ở xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch để bàn giao tài sản cho người mua trúng đấu giá là ông Nguyễn Mạnh Tiến.

Nội dung 2: Tố cáo bà Phùng Thị Phẩm ở xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương xây dựng lấn chiếm đất công.

Nội dung 3: Không đồng ý với kết luận giám định tài sản do ông Hoàng Văn Nhiệm - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Vĩnh Phúc ký liên quan đến việc bà Phùng Thị Phẩm đập phá tài sản của ông Nguyễn Mạnh Tiến.

Nội dung 4: Không đồng ý với Thông báo số 123/TB-UBND ngày 09/6/2020 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông báo không thụ lý giải quyết tố cáo.

Nội dung 5: Đề nghị tổ chức thực hiện Kết luận số 02/KL-UBND ngày 30/3/2018 của Chủ tịch UBND xã Tam Hồng và Kết luận số 1633/KL-UBND ngày 22/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc.

Nội dung 6: Không đồng ý với Thông báo số 70/TB-UBND ngày 26/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc về việc không thụ lý tố cáo tiếp.

Nội dung 7: Không đồng ý với Thông báo số 1606/TB-UBND ngày 17/10/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tam Dương về việc không thụ lý tố cáo tiếp.

Nội dung 8: Kiến nghị chỉ đạo ƯBND xã Bồ Sao, UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức thực hiện Kết luận số 165/KL-CCTL ngày 27/6/2019 và số 360/KL-CCTL ngày 31/12/2019 của Chi cục Thủy lợi - Sở NN&PTNN tỉnh Vĩnh Phúc; xử lý tháo dỡ, giải tỏa công trình xây dựng trái phép của ông Nguyễn Thanh Tùng trong khu vực hành lang bảo vệ đê điều thoát lũ ở Bờ Chè, thôn Mới, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường.

Xử lý:

Nội dung 1: Giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo giải quyết để bàn giao tài sản cho ông Nguyễn Mạnh Tiến theo quy định.

Nội dung 2: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tam Dương chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm vụ việc theo quy định.

Nội dung 3: Hướng dẫn ông Nguyễn Mạnh Tiến thực hiện theo Văn bản số 5145/UBND-TD5 ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Nội dung 4: Trường hợp ông Nguyễn Mạnh Tiến có tình tiết, chứng cứ mới làm thay đổi nội dung vụ việc thì làm đơn tố cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Nội dung 5: Yêu cầu UBND huyện Yên Lạc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3781/UBND-TD1 ngày 27/5/2019 về giải quyết đề nghị của một số hộ dân xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc.

Nội dung 6: Trường hợp ông Nguyễn Mạnh Tiến có tình tiết, chứng cứ mới làm thay đổi nội dung vụ việc thì làm đơn tố cáo gửi Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc để được thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật.

Nội dung 7: Trường hợp ông Nguyễn Mạnh Tiến có chứng cứ, tình tiết mới làm thay đổi nội dung vụ việc thì làm đơn tố cáo gửi Chủ tịch UBND huyện Tam Dương để được thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật.

Nội dung 8: Giao UBND huyện Vĩnh Tường chỉ đạo UBND xã Bồ Sao khẩn trương xử lý, giải quyết dứt điểm vụ việc theo quy định.

VI THÀNH PHỐ PHÚC YÊN

1. Bà Nguyễn Thị Báu (chồng ông Ngô Văn Việt) ở số nhà 18, đường Hai Bà Trưng, tổ dân phố 5, phường Hùng Vương:

Nội dung 1: Khiếu nại Quyết định số 01/QĐ- CCB ngày 25/3/2020 của Hội Cựu chiến binh phường Phúc Thắng về việc thi hành kỷ luật đối với hội viên Ngô Văn Việt thuộc Chi hội Cựu chiến binh Xuân Mới.

Nội dung 2: Đề nghị Nhà nước giao đất ở cho đình theo kiến nghị của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 92/BC - TTr ngày 13/9/2019.

Nội dung 3: Đề nghị cho phép gia đình được cải tạo đất nông nghiệp tại thửa đất số 234, 257, 284, 296, 269, 214, tờ bản đồ số 33 khu Bảng tin, phường Hùng Vương để gia đình chồng cây hoa màu.

Nội dung 4: Khiếu nại Quyết định số 229/QĐ- UBND ngày 19/02/2020 của UBND thành phố Phúc Yên về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án: Khu giãn dân đấu giá QSD đất phường Hùng Vương. Yêu cầu giải quyết chi trả toàn bộ tiền bồi thường, hỗ trợ là 8.463.800đ cho gia đình theo Quyết định số 299/QĐ- UBND ngày 19/02/2020 của UBND thành phố Phúc Yên.

Nội dung 5: Khiếu nại Quyết định số 2673/QĐ- UBND ngày 28/11/2018 của UBND thành phố Phúc Yên về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án: Cụm công nghiệp Hùng Vương - Phúc Thắng.

Xử lý:  Nội dung 1: Hướng dẫn ông Ngô Văn Việt (chồng bà Nguyễn Thị Báu) viết đơn khiếu nại gửi Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Phúc Thắng để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nội dung 2, 3,4,5: Chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên xem xét, giải quyết dứt điểm các nội dung khiếu nại, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Báu theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Thông báo số 226/TB-UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: