Công bố kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2019

12/11/2020

Ngày 11/11/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các bộ, ngành, tỉnh, thành phố năm 2019.

Kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT được thực hiện dựa trên 6 hạng mục, gồm: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan; Trang/Cổng thông tin điện tử; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng CNTT và nhân lực cho ứng dụng CNTT.

Trong 6 hạng mục đánh giá, Vĩnh Phúc có 2 hạng mục về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan được cải thiện vị trí xếp hạng so với năm 2018; đặc biệt, với  hạng mục ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan, Vĩnh Phúc tăng 33 bậc so với năm 2018 vươn lên xếp vị trí thứ 6 cả nước.

Xem chi tiết báo cáo đánh giá tại đây.

Các tin đã đưa ngày: