Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 14/11-29/11/2020

02/11/2020

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

- Cắt DCLF475-7E25.7/1NR Sơn lôi 1 dự kiến mất điện từ 6h00÷08h00 ngày 14/11/2020 gồm các TBA: Cty ADREAMVINA, Cty Kum Nam Prim, Cty MBM, Cty Tân Phát, TBA Sơn lôi 1+3+4+6+7+8, Chiếu sáng Sơn lôi, Bơm Đầm Phan.

- Cắt MC KVSC 376 E 4.3/70 NRTĐ dự kiến mất điện từ 09h00÷12h00 ngày 14/11/2020 gồm các TBA: Cty Phước An T1+T2, Cty Việt Lê, Trường Nguyễn Bỉnh Khiệm, Cty Kim Chung Úc, TBA CQT Trường T600, TNA Khu nhà ở chiến sỹ T600.

- Cắt điện MBAT1 trạm 110kV Thiện Kế (Mất điện các lộ 473, 479, 481)dự kiến mất điện từ 6h00÷19h30 ngày 29/11/2020 gồm các TBA: Cty CPTVXD Điện Lực miền Bắc & Cty CP Điện Lực Miền Bắc.

- Cắt điện TBA Sơn lôi 9 lộ 475E25.7 dự kiến mất điện từ 06h00÷10h00 ngày 14/11/2020.

- Cắt điện TBA Thiện Kế 9 lộ 471E25.4 dự kiến mất điện từ 13h30÷17h30 ngày 16/11/2020.

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Dương:

- Cắt F474-7E25.5/1 NR NMHQ dự kiến mất điện từ 19h00÷12h30 ngày 14/11/2020 gồm các TBA: Đạo Tú 1+14, CTy CPXNK Tam Dương M1+M2+M3+M4.

- ĐD 474E25.6/1 Hoàng Hoa 1 dự kiến mất điện từ 6h00÷11h30 ngày 28/11/2020 gồm các TBA: Hoàng Hoa 1+2+6+7+11; Tiên Lộng; Gà Tam Dương 3. ĐL Tam Đảo: TBA Làng Chanh.

- Cắt F474-7E25.6/8 Hoàng Hoa 3 dự kiến mất điện từ 6h00÷11h30 ngày 18/11/2020 gồm các TBA: Hoàng Hoa 3+8+9; Đồng Láng.

- Cắt F474-7E25.6/2 Hướng Đạo 4 dự kiến mất điện từ 10h00÷12h30 ngày 18/11/2020 gồm các TBA: Hướng Đạo 3+4+8+13; Hoàng Hoa 10.

- ĐD 474E25.6 dự kiến mất điện từ 14h00÷15h30 ngày 18/11/2020 gồm các TBA: Đồng Tĩnh 1, An Hoà 2, Đạo Tú 9; Từ 15h30÷17h00 ngày 18/11/2020 gồm các TBA: Đồng Tĩnh 6, Long Trì.

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

- ĐD 475E25.5 dự kiến mất điện từ 06h00÷12h30 ngày 16/11/2020 gồm các TBA: Bình Dương 1+4, TBA PCCC, TBA Vân Xuân 1+2+3+4+5+6+7, Yên Thịnh 1, TBA Bơm Vân Xuân, Phong Doanh 1.

- ĐD 374E25.5 dự kiến mất điện từ 13h00÷18h30 ngày 16/11/2020 gồm các TBA: Tân Tiến 1+4+6, TBA Thành Linh, C.ty TNHH BMC, TBA Hưng Hương, Đại Đồng 2+9+11, Chấn Hưng 1+4+9, TBA Cty Tùng Vân.

- ĐD 373E25.5 dự kiến mất điện từ 06h30÷12h30 ngày 17/11/2020 gồm các TBA: Thổ Tang 5+7+12+16, Vĩnh Sơn 2+4, Tự Dùng Vĩnh Sơn, Vũ Di 3.

- ĐD 371E25.5 dự kiến mất điện từ 13h30÷16h30 ngày 17/11/2020 gồm các TBA: TTTM Thổ Tang, Tân Tiến 2.

- ĐD 372E25.10 dự kiến mất điện từ 6h30÷16h30 ngày 18/11/2020 gồm các TBA: T.Tải điện Tây Bắc, TBA Ngũ kiên 2+3, Thôn Thượng (NK), Phú Đa 3, Vĩnh Thịnh 5, Khách Nhi, TBA CS2 cầu VT, Khánh nhi 3, Hoàng Xá, Hệ Trì, Hoàng hệ, TBA C.sáng 2 QL 2C cũ, TBA FLC TRAVEL, Cam Giá 2, 3, TT An Tường, Minh Châu 1, 2, 3, 4, TBA SX Rau Sạch MC2, TBA SX Rau Sạch MC1.

- ĐD 471E25.5 dự kiến mất điện từ 6h00÷18h30 ngày 19/11/2020 gồm các TBA: Cao Đaị 1+2+3+4+5+6+7+8, TBA Nguyễn Viết Quang, C.T TNHH Hồng Vân, TBA Tô Thị Hồng, TBA Hoà Loan 2+4+5, TBA Nước Sạch Bồ Sao, TBA Bồ Sao 1.

- ĐD 471E25.5 dự kiến mất điện từ 13h00÷18h30 ngày 19/11/2020 gồm các TBA: Bơm Cao đại lũng hoà, TBA Lò Gạch 1, Lũng ngọai 1+2+3, Hoà loan 1+3, TBA quản lý đê, TBA Cty Khánh Hà, TBA Khanh Ha, TBA Đình Nam 1+2, CT TNHH Anh Tú, TBA CQT TTTMại 2.

- ĐD  471E25.10 dự kiến mất điện từ 6h00÷16h30 ngày 20/11/2020 gồm các TBA: Tứ Trưng 1+2+4+7+8, Tam Phúc 1+2+3+4+5, TBA CS 1 QL2C, TBA CS1 QL 2C cũ, Trường PTTH Đội Cấn, TBA Phú đa 2, TBA NTVD 2.

- ĐD 471E25.10 dự kiến mất điện từ 6h00÷16h30 ngày 21/11/2020 gồm các TBA: TT Dạy Nghề VT, Bàn Than,  Huyện uỷ VT, Đội Cấn, Đội Cấn 1, Trung Tâm VT, Nhật Tân, NS TT V.Tường, Truyền Thanh 3, Chi cục thuế V.Tường, TT Hội Nghị, Kho Bạc Vĩnh Tường, Yên Cát 1, 2, Huyện Lỵ, Ngã Tư Vũ Di, Ngã Tư Vũ Di 3, Yên Cát, Vũ Xuân, Chi cục Thủy sản, Vũ Di 4, Tứ Kỳ 1+2.

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Phúc Yên:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Đồng Trầm 3 -250kVA-22/0,4kV

6:30

10:00

14/11

Thay cáp đầu cực và thay trọn bộ tủ 0,4kV. Kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc

2

TBA Đồng Trầm 2 -250kVA-22/0,4kV

10:00

13:30

14/11

Thay cáp đầu cực và thay trọn bộ tủ 0,4kV. Kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc

3

TBA Phượng Hoàng -250kVA-22/0,4kV

14:00

17:30

14/11

Thay cáp đầu cực và thay trọn bộ tủ 0,4kV. Kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc

4

TBA Làng Mới -400kVA -22/0,4kV

7:00

9:30

16/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA. Kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc.

5

TBA Phúc Thắng 11 -250kVA -22/0,4kV

9:30

11:00

16/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA. Kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc.

6

TBA Xuân Mai 2 -560kVA -22/0,4kV

11:00

12:30

16/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA. Kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc.

7

TBA Cầu Xây A -320kVA -22/0,4kV

13:30

15:00

16/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA. Kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc.

8

TBA Hoàng Vân -250kVA -22/0,4kV

15:00

17:30

16/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA. Kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc.

9

TBA Phúc Thắng 9 -250kVA -22/0,4kV

7:00

9:30

16/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA. Kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc.

10

TBA Phúc Thắng 10 -250kVA -22/0,4kV

9:30

12:00

16/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA. Kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc.

11

TBA Trang Đạt -320kVA -22/0,4kV

13:30

15:00

16/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA. Kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc.

12

TBA Công An PY -250kVA -22/0,4kV

15:00

17:00

16/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA. Kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc.

13

TBA Bơm Tiền Châu -630kVA -22/0,4kV

7:00

10:30

17/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA. Kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc.

14

TBA Tự Dùng PY -50kVA -22/0,4kV

10:30

12:30

17/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA. Kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc.

15

TBA K74-3 -250kVA

13:00

15:00

17/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA. Kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc.

16

TBA Tin Lành 3 -180kVA -22/0,4kV

15:00

17:00

17/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA. Kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc.

17

TBA Xuân Hòa 9 -400kVA -22/0,4kV

7:00

10:30

17/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA. Kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc.

17

TBA Đại Lải 3 -250kVA -22/0,4kV

10:30

12:00

17/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA. Kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc.

19

TBA KTX Khu B -180kVA -22/0,4kV

13:00

15:00

17/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA. Kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc.

20

TBA Xuân Hòa 2 -560kVA -35/0,4kV

15:00

17:00

17/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA. Kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc.

21

TBA CQT Hiển Lễ -560kVA -35/0,4kV

7:30

9:00

18/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA. Kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc.

22

TBA Xuân Hòa 10 -400kVA -35/0,4kV

9:00

10:30

18/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA. Kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc.

23

TBA Pin Xuân Hòa -250kVA -22/0,4kV

10:30

12:30

18/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA. Kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc.

24

TBA TT GDQP-320kVA -22/0,4kV

13:30

15:30

18/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA. Kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc.

25

TBA KTX ĐHSP 2 -560kVA -35/0,4kV

15:30

17:00

18/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA. Kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc.

26

TBA Z123 –T1 -560kVA -35/0,4kV

6:30

9:30

22/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA. Kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc.

27

TBA Z123 –T2 -1000kVA -35/0,4kV

9:10

12:10

22/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA. Kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc.

28

TBA Trường THPT Xuân Hòa -100kVA -35/0,4kV

7:00

11:30

22/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA. Kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc.

29

TBA TT Thí Nghiệm SP2 -320kVA -22/0,4kV

6:30

9:30

22/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA. Kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc.

30

TBA Việt Xô -560kVA -22/0,4kV

9:30

11:30

22/11

Thực hiện chỉnh trang 5S TBA. Kết hợp VSCN và xử lý tiếp xúc.

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Đảo:

- ĐD 376E4.3/1 NR KCNTD2; Cắt DCL 376-7E4.3/1 NR KCNTD2; Cắt 371E4.3/7 NR KCNTD2; Cắt DCL 371-7E4.3/7 NR KCNTD2 dự kiến mất điện từ 6h00÷12h30 ngày 14/11/2020 gồm các TBA: Ninh Hà 2; Đá Mài Minh Lộc; Kim Ngân; KCN Tam Dương 2, Đồng Mận, Đồng Mận 2.

- Cắt điện MBAT1 trạm 110kV Thiện Kế (Mất điện các lộ 473, 479, 481) dự kiến mất điện từ 6h00÷19h30 ngày 29/11/2020 gồm các TBA: Cty CPTVXD Điện Lực miền Bắc & Cty CP Điện Lực Miền Bắc.

7. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Yên Lạc:

- ĐD 374 E25.5 dự kiến mất điện từ 7h30÷11h00 ngày 17/11/2020 gồm các TBA: Hùng Vỹ 1+3, Cty Trường biện.

- ĐD 477E25.7 dự kiến mất điện từ 7h00÷11h30 ngày 18/11/2020 gồm các TBA: Trường cấp 3 Phạm Công Bình, Thôn Bầu, Nguyệt Đức 1+4+3, Xuân Đài, Nghinh Tiên.

- ĐD  472 E25.10 dự kiến mất điện từ 13h30÷16h30 ngày 18/11/2020 gồm các TBA: Đồng thực phẩm, Văn Tiến 1+2+3+4, Đống Cao.

- ĐD 477 E25.7 dự kiến mất điện từ 07h30÷12h00 ngày 19/11/2020 gồm các TBA: Trung Hà 1+2+3+4+5, Trung Kiên 3+5.

- ĐD 479 E25.10 dự kiến mất điện từ 13h30÷17h00 ngày 19/11/2020 gồm các TBA: Nho Lâm, Nho Lẻ, Bình Lâm.

- ĐD sau 479 E25.10 dự kiến mất điện từ 09h30÷12h00 ngày 21/11/2020 gồm các TBA: Lũng Hạ 2, Dân Trù, Phương Trù 1+2, Yên Thư 1+2+3.

- ĐD 374 E25.10 dự kiến mất điện từ 13h30÷16h30 ngày 21/11/2020 gồm các TBA: Trường cấp 3 Yên lạc 1, Huyện Uỷ Yên lạc, Vĩnh Đoài 2+3+5+6+7, Vĩnh Tiên 1, Vĩnh đồng 2+4+6+7 TT Yên Lạc.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện./.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc
Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

 

Các tin đã đưa ngày: