Công bố báo cáo kết quả đánh giá khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc

09/11/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2649/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả nhiệm vụ đánh giá khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc. Việc đánh giá khí hậu nhằm tăng cường năng lực cho tỉnh trong dự báo diễn biến của các yếu tố khí hậu, hiện tượng khí hậu cực đoan, tác động của khí hậu, các hoạt động thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Báo cáo đánh giá khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc gồm các nội dung chủ yếu:

Đánh giá đặc điểm khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc;

Đánh giá diễn biến của các yếu tố khí hậu và các hiện tượng khí hậu cực đoan của tỉnh Vĩnh Phúc;

Đánh giá dao động các của các yếu tố khí hậu, cực trị khí hậu, các hiện tượng khí hậu cực đoan;

Đánh giá mức độ biến đổi của các yếu tố khí hậu và các cực trị khí hậu;

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến thiên tai tại tỉnh Vĩnh Phúc;

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên, môi trường, hệ sinh thái của tỉnh Vĩnh Phúc;

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc;

Đánh giá các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Vĩnh Phúc;

Đánh giá mức độ phù hợp và mức độ sử dụng kịch bản biến đổi khí hậu tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem chi tiết báo cáo kết quả đánh giá khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc tại đây./.

Minh Hiển

Các tin đã đưa ngày: