Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

04/11/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2672/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.

Với mục đích là huy động các nguồn lực của xã hội để bảo vệ và phát triển rừng, tạo điều kiện để ngành lâm nghiệp hoạt động đúng quy luật của nền kinh tế sản xuất hàng hóa; bảo đảm cho người lao động trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất, bảo vệ phát triển rừng được chi trả giá trị của rừng do mình tạo ra, đúng giá trị của rừng đem lại cho xã hội; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, sử dụng và bảo vệ rừng cho các chủ rừng; đồng thời cơ sở để theo dõi, cập nhật, tính toán mức thu, chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cho các đối tượng năm 2020.

Theo kế hoạch, thu tiền dịch vụ môi trường rừng thực hiện thu ủy thác qua Quỹ Bảo vệ & phát triển rừng tỉnh. Tổng kinh phí dự kiến thu: 1.709.502.000 đồng, trong đó:

Thu từ các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch: 1.269.254.000 đồng;

Thu từ các cơ sở sản xuất công nghiệp:130.248.000 đồng;

Thu từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí: 310.000.000 đồng.

Về kế hoạch chi tiền dịch vụ môi trường rừng thì chi từ Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, đối tượng chi gồm: các tổ chức và cá nhân được giao, khoán bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Tổng kinh phí chi là: 1.709.502.000 đồng, trong đó:

Chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng: 1.453.077.000 đồng;

Chi phí quản lý (10%): 170.950.000đ;

Trích dự phòng (5%): 85.475.000đ.

Xem chi tiết Quyết định số 2672/QĐ-UBND tại đây.

Đặng Ngọc

 

Các tin đã đưa ngày: