Hướng dẫn cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

04/11/2020

Nhằm hỗ trợ kịp thời cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động trên địa bàn tỉnh, Chi nhánh Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn người sử dụng lao động về quy trình, thủ tục, hồ sơ vay vốn cụ thể như sau:

Điều kiện vay vốn

Khách hàng được xét duyệt cho vay khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

2. Có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.

3. Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.

Mức vay, lãi xuất vay và thời hạn vay

1. Mức cho vay tối đa 01 tháng của 01 khách hàng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng (x) số người lao động bị ngừng việc có tên trong Danh sách theo Mẫu số 11b ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg. Mỗi khách hàng được vay vốn không quá 03 tháng trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Mức tiền lương tối thiểu vùng căn cứ theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

2. Lãi suất cho vay là: 0%/năm; Lãi suất nợ quá hạn là: 12%/năm;

3. Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên. Khách hàng vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

HỒ SƠ VAY VỐN

Khách hàng tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay theo quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg.

Hồ sơ vay vốn lần đầu gồm:

+ Đề nghị vay trả lương ngừng việc cho người lao động (Mẫu số 11a ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg).

+ Danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid- 19 (Mẫu số 11b ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg).

+ Bản sao các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động.

+ Bản sao văn bản thỏa thuận của khách hàng với người lao động về việc ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

+ Giấy ủy quyền (nếu có).

Hồ sơ vay vốn các lần tiếp theo gồm:

Các hồ sơ như vay vốn lần đầu (mẫu số 11a, mẫu số 11b); Bổ sung hồ sơ (Bản sao các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động; Bản sao văn bản thỏa thuận của khách hàng với người lao động về việc ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; Giấy ủy quyền) nếu có thay đổi so với hồ sơ vay vốn lần đầu.

Khi nộp hồ sơ, khách hàng xuất trình bản gốc các loại giấy tờ như: Bản sao các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động; Bản sao văn bản thỏa thuận của khách hàng với người lao động về việc ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để ngân hàng kiểm tra, đối chiếu.

Minh Hiển

 

Các tin đã đưa ngày: