Công ty Điện lực Vĩnh Phúc: Thông báo áp dụng mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại

27/10/2020

Căn cứ Thông tư số 23/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới Quý khách hàng sử dụng điện mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại từ ngày 30/10/2020 như sau:

1. Các tổ chức, cá nhân liên quan phải trả cho bên bán điện để thực hiện ngừng và cấp điện trở lại trong các trường hợp:

- Ngừng cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân có liên quan trong trường hợp để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình.

- Ngừng, giảm mức cung cấp điện theo yêu cầu của bên mua điện.

- Ngừng cấp điện do tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật bị bên bán điện ngừng cấp điện trong các các trường hợp quy định tại Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành.

2. Mức chi phí cho một lần ngừng, cấp điện trở lại.

T = M x k x n

Trong đó:

T: Số tiền bên bán điện được phép thu để thực hiện việc ngừng, cấp điện trở lại;

M: Mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại theo quy định được xác định như sau:

- Tại điểm có cấp điện áp từ 0,38 kV trở xuống: M = 98.000 đồng.

- Tại điểm có cấp điện áp từ 0,38 kV đến 35 kV: M = 231.000 đồng.

- Tại điểm có cấp điện áp trên 35 kV: M = 339.000 đồng.

k: Hệ số điều chỉnh theo khoảng cách quy định được xác định theo khoảng cách từ trụ sở Điện lực trực tiếp ngừng, cấp điện đến địa điểm thực hiện ngừng cấp điện trở lại như sau:

- Đối với khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích sinh hoạt, hệ số điều chỉnh theo khoảng cách k = 1.

- Đối với khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt và tổ chức cá nhân yêu cầu ngừng cấp điện, hệ số điều chỉnh được áp dụng như sau:

* Đến 05 km: Hệ số k = 1;

* Trên 05 km đến 10 km: Hệ số k = 1,14;

* Trên 10 km đến 20 km: Hệ số k = 1,28;

* Trên 20 km đến 30 km: Hệ số k = 1,42;

* Trên 30 km đến 50 km: Hệ số k = 1,56;

* Trên 50 km: Hệ số k = 1,70;

n: Hệ số điều chỉnh theo vùng miền được xác định theo khu vực thực hiện ngừng, cấp điện trở lại.

- Đối với khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích sinh hoạt, hệ số n = 1;

- Đối với khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt:

* Tại khu vực đồng bằng: Hệ số n= 1;

* Tại khu vực miền núi, hải đảo: Hệ số n= 1,15;

Mức chi phí cho 01 lần ngừng, cấp điện trở lại trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện./.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc
Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng