Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 25/10-6/11/2020

26/10/2020

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

- Đường dây (ĐD) sau  DCLF474-7E25.3/1 Liễn Sơn 1 dự kiến mất điện từ 8h00÷10h30 ngày 27/10/2020 gồm các TBA: Tân Thái, Liễn Sơn 1, Hoa Sơn 3, Cấp 3 Liễn Sơn, Liễn Sơn 7, Hoa Sơn 5, Hoa Sơn 2, Hoa Sơn 7, Hoa Sơn 1.

- ĐD sau Máy cắt DCL472-7E25.3/120 đến MC&DCL472-7E25.3/03 dự kiến mất điện từ 8h00÷11h30 ngày 30/10/2020 gồm các TBA: Kho bạc SL, Tam Sơn 5, UB Huyện SL, Thuế Sông Lô, Bình Lạc, Cấp 3 Sáng Sơn, Công An Sông Lô, Tam Sơn 1, Bơm Then 1, Nước sạch Tam Sơn, Tam Sơn 3, NM Nước Tam Sơn, Chiếu Sáng 1.

- ĐD sau MC&DCL471-7E25.3/4 Tiên Lữ 1 dự kiến mất điện từ 5h00÷8h30 ngày 4/11/2020 gồm các TBA: Xuân Lôi 6, Tiên Lữ 2, Xuân Đán, Hoàng Trung, Đình Chu 2, Đồng Ích 2, Tiên Lữ 3, Tiên Lữ 1, Tiên Lữ 4, Văn Quán 10.

- ĐD 372 và 373E25.3 dự kiến mất điện từ 5h00÷8h00 ngày 5/11/2020 gồm các TBA: Xã Tử Du, Bàn Giản, TBA Liên Hòa 1, 3, 7, 8 xã Liên Hòa, TBA Bì La, Hạ Ích, TĐC Bì La, TĐC Hạ Ích, Chiếu sáng 3, xã Ngọc Mỹ, Quang Sơn, TBA Xuân Hòa 2, 5, 7, Đồng Xuân 2 xã Xuân Hòa, TBA Bầu Tỉnh, Phao Tràng xã Vân Trục, Xã Hợp Lý, TBA Ba Làng, Bắc BÌnh 4, 5 xã Bắc Bình, KCN Á Mỹ, Cty gạch Quang Minh.

- ĐD sau DCLF471-7E25.3/1 NN Triệu Đề dự kiến mất điện từ 8h30÷10h30 ngày 5/11/2020 gồm các TBA: Bắc Sơn, NN Triệu Đề, Bơm Xe Đình, TBA Triệu Đề 5, Đình Chu 3, TBA Cooling PAD, Triệu Đề 7.

- ĐD sau 371E25.3 đến DCL373-7E25.3/5 MV(371E25.3) đến DCLF372-7E25.3/2 MV(371E25.3) dự kiến mất điện từ 5h00÷8h00 ngày 6/11/2020 gồm các TBA: Xã Quang Sơn, Ngọc Mỹ, Hợp Lý, TBA CQT Xuân Hòa, Phú Chiền, Xuân Hòa 2, Đồng Quyền, Cấp 3 Triệu Thái, Xuân Hòa 1,  Xuân Hòa 7, Xuân Hòa 5,  Bắc Bình, Ba Làng(BB3), Bắc Bình 4, Bầu Tỉnh (VT3), Phao Tràng, An Phú, Đá Quang Sơn, Tử Du 5, Đá Tân Trung 2,  Đá Tân Trung 3,  Đồng Xuân 2, Đồng Quyền 2,  Trung Thu.

- TBA Xuân Lôi 1 lộ 471E25.3 dự kiến mất điện từ 7h30÷9h00 ngày 27/10/2020 để lắp chụp ty sứ MBA, băng cách điện cáp đầu cực 0,4kV.

- TBA Đình Chu 1 lộ 471E25.3 dự kiến mất điện từ 9h00÷10h30 ngày 27/10/2020 để lắp chụp ty sứ MBA, băng cách điện cáp đầu cực 0,4kV.

- ĐD MC&DCL474-7E25.6/214 đến DCLF474-7E25.6/249 dự kiến mất điện từ 7h00÷17h00 ngày 29/10/2020 gồm các TBA: Liên Hòa 2,4,5,6.

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

- ĐD Sau DCLF474-7 E4.3/1 NR Sơn Lôi 2 dự kiến mất điện từ 6h00÷09h30 ngày 27/10/2020 gồm các TBA: Cty Đại Đô, TBA Thu phí Nội Bài Lào Cai, Cty ViNaTop, Sơn Lộ 2, GD Sơn Lôi 1+2, CS Sơn Lôi, Cty Long Đạt Phát.

- ĐD sau MCKVSC&DCL376-7E4.3 dự kiến mất điện từ 13h00÷16h30 ngày 27/10/2020 gồm các TBA: Cty Phước An 1,2, Cty Kim Chung Úc, Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, CQT Trường 600, Khu nhà ở T600.

- ĐD sau DCLF471-7 E25.4/102 đến DCL474-7E25.4/139 dự kiến mất điện từ 6h00÷10h30 ngày 28/10/2020 gồm các TBA: Thanh Xuân , Thanh Xuân 3, Gia Khánh 9, Đồng Mận, X32, Tường T600, Kim Long, Cty Duy An , Cty Gỗ Roong Zin, CQT Tân hà, Cổ Độ , Cổ Độ 2, Hương Sơn 2, Bơm Cổ Độ.

- ĐD sau MC 474 E25.4/7 NR Bơm Quang Hà dự kiến mất điện từ 13h00÷17h30 ngày 28/10/2020 gồm các TBA: CQT Tam Hà, Nông Trường Tam Đảo, CQT NT Tam Đảo, Thiện Kế 6, CQT Chợ Vồ Trại Lợn Tam Đảo Cty VINECO tam Đảo Cty SYORAI, Cty TMC.

- ĐD 474E25.7 đến  DCLF477-7E25.7/25MV 474E25.7 đến DCL474-7E25.7/51 dự kiến mất điện từ 6h00÷10h30 ngày 29/10/2020 gồm các TBA: Bảo Đức, CQT Bảo Đức, Bảo Đức 3, Đạo Đức, Thôn Giữa, Thôn Giữa 2.

- ĐD sau DCLF477-7E25.7/1 NR TP 2,3 đến DCLF477-7E25.7/1 MV 474 E25. dự kiến mất điện từ 13h00÷17h30 ngày 29/10/2020 gồm các TBA: Tân Phong 2+3+5+6+9, Trường PTTH Võ Thị Sáu, Trường THCS Thanh Lãng, Lý Nhân, Thanh Lãng 7, Làng Nghề Thanh Lãng, Tây Trai, Tân Phong 3, Cty Thủy Tinh kết Tinh, Cty Anh Quang.

- ĐD sau DCLF474-7E4.3/103 đến DCLF471. dự kiến mất điện lần 1 từ 6h00÷6h30, lần 2 từ 9h30÷10h00 ngày 30/10/2020 gồm các TBA: Trường T500, Khu GD T500, HTX Hương Sơn, Cty An Lộc Phúc.

- ĐD sau DCLF474 -7E4.3/68 đến  DCLF474 -7E4.3/103  đến DCLF471-7E25.4/32 MV 474E4.3 dự kiến mất điện từ 6h00÷9h30 ngày 30/10/2020 gồm các TBA: CQT Ngoại Trạch, Ngoại Trạch, Hữu Bằng, Sư 304A, Đồng Mạ Hóc Áng, Trường CKNNTW, Hương Sơn 1+3+7+8+9 CQT Trường T500, CS  Ngoại Trạch.

- ĐD 372E25.7 đến DCLF372-7E25.7/1B MV 373 E25.7 dự kiến mất điện từ 00h00÷03h30 ngày 31/10/2020 gồm các TBA: Cty CDL, Cty Cô Vi, Cty Kyungiloptics, Cty Thinhk, Cty PIAGIO, Cty VINASUN, Chiếu sáng An Thịnh.

- ĐD sau DCLF474-7E25.4/2 NR TC Vũ Khí dự kiến mất điện từ 6h00÷10h30 ngày 31/10/2020 gồm các TBA: Gia Khánh 6, TC Kỹ Thuật, TC Kỹ Thuật  2, TC Vũ Khí.

- ĐD sau MCKVSC&DCL 376-7E25.7/26 đến DCL376-7E25.7/67 dự kiến mất điện lần 1 từ 6h00÷6h45, lần 2 từ 11h30÷12h00 ngày 31/10/2020 gồm các TBA: Cty Hanh Nguyệt, Bình Xuyên 1+2+3, Trung Tâm, Hương Canh, Cấp 3 Bình Xuyên, Cty Đại Phúc, Gò Ga, Nho Quý, Ga Hương Canh, Cty Gốm Tam Đảo, Cty Thịnh Hưng, Cty Thành Công, Cty Anh Long. Thu Phí BOT, Quất Lưu 2+3.

- ĐD sau DCL376-7E25.7/47-HC-VP dự kiến mất điện từ 6h00÷11h30 ngày 01/11/2020 gồm các TBA: Nhà Nghỉ Đại phúc, Tam Hợp 3, Gò Phúc, Cty GeoTech, Cty Tiến Mạnh Lợi, Cty Bình Xuyên, Cty Jafa, Cty Prime Vĩnh Phúc.

- ĐD sau MC 374 E25.7/ 2 SX Thép VĐ; Cắt DCL 374-7 E25.7/2 SX Thép VĐ dự kiến mất điện từ 16h00÷20h30 ngày 01/11/2020 gồm Cty SX Thép Việt Đức số 1.

- Cắt đồng thời: ĐD 374E25.1 đến DCLF374-7E25.1/43; ĐD sau DCLF377-7E25.7/20 đến DCL371-7E25.1/28/ DG PY- BX, dự kiến mất điện từ 7h00÷11h30 ngày 8/11/2020 gồm các TBA: CQT Đạo Đức, Ngã 3 Kếu, Hưởng Lộc, Hưởng lộc 2, Ngã 3 Kếu, Kiền Sơn, Bơm Kiền Sơn,  Cty Minh Dũng, Cty Thịnh Cường, Cty Phú Điền, Cty YUNWAN, Cty Myrai, Cty Đồng Khánh, Cty Tâm Anh, Cty Phương lan, Cty Minh Ngọc, Cty Korea Bang, Cty Ong tam Đảo, Cty Vĩnh Hưng, Cty Bao Bì ATLANTICS, Cty Lâm Tùng, Cty Vạn Xuân, Cty Quế Lâm Phương Bắc trạm 1+ 2, Cty Ghome.

- ĐD sau DCLF474-7 E25.7/1 NR Nhân Lý dự kiến mất điện từ 6h00÷11h30 ngày 9/11/2020 gồm các TBA: Nhân Lý, Nhân Lý 2+3+4, Bơm Trũng Nghè, Bơm Quai Xanh, Can Bi, CQT Can Bi.

- Cắt đồng thời: ĐD 472E25.4 đến  DCLF472-7E25.4/2  ( NPSC); ĐD 474E25.4 đến DCLF474-7E25.4/27 dự kiến mất điện từ 7h00÷10h30 ngày 22/11/2020 gồm các TBA: Cty CPTVXD ĐL Miền Bắc, GD Bá Thiện, GD Bá Thiện 1, Bá Hiến 12, CQT Bá Hiến 2.

- ĐD 476E25.4 dự kiến mất điện từ 13h00÷16h30 ngày 22/11/2020 gồm KH Cty CPTVXD ĐL Miền Bắc.

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Dương:

- ĐD DCLF475-7E25.6/10 Thanh Vân 2 dự kiến mất điện từ 13h30÷17h00 ngày 29/10/2020 gồm các TBA: Thanh Vân 2+3+6+8+14+15; Nguyễn Thị Đặt (TBA 400 KVA+600KVA+750 kVA; TBA Truong Giang; TBA Chăn nuôi DTK; DNTN Ngọc Tú; TBA Văn Ngọc; TBA Tây Ha; TBA Trồng trọt TV; TBA CP Bê tông Vĩnh Phúc.

- ĐD MC&DCL373-7E25.3/1A Hướng Đạo 2 dự kiến mất điện từ 10h00÷12h30 ngày 29/10/2020 gồm các TBA: Hướng Đạo 1+2+12+6+7+9+11+16; Đạo Tú 11+15; Kho vũ khí đạn ,Tùng Phát, Trường Phát, Dệt len Phúc Hưng, Việt Nhật, HT-Com, Sputnick, Minh Quang.

- ĐD sau MC&DCL474-7E25.6/214 đến DCLF474-7E25.6/249 dự kiến mất điện từ 7h00÷17h00 ngày 29/10/2020 gồm các TBA: TBA Hợp Hòa 1, TBA Tam Dương 5, TBA Vinh Phu, TBA An Hòa 2, TBA Đồng Tĩnh 3, TBA Đồng Tĩnh 5, TBA Đồng Tĩnh 9, TBA Đồng Tĩnh 13, TBA An Hoa 8

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

- ĐD sau DCLF473-7E25.5/1 T.Thượng dự kiến mất điện từ 07h00÷11h30 ngày 5/11/2020 gồm các TBA: Phù Chính,Thôn Thượng,Quảng Cư.

- ĐD sau DCLF371-7E25.5/1 V.Xuân 2 dự kiến mất điện từ 13h30÷17h00 ngày 5/11/2020 gồm các TBA: Cty Việt Anh 1,2,3,4,5, Yên lập 4, Nhà máy Nước Việt Xuân, Việt Xuân 2, Cầu Phú Hậu, Ga Bạch Hạc.

- ĐD sau 371E25.10 đến DCLF373-7E25.5/59/ MV371E25.10 dự kiến mất điện từ 07h00÷10h30 ngày 6/11/2020 gồm các TBA: Truyền Tải Điện Tây Bắc, NS Tứ Trưng, Cty 3-5, Cty An Hưng, CS QL 2C, Cty CK Vĩnh Phúc, BV Đa Khoa, Cty Việt Thiên 1,2,3,4, Cty Hóa Mỹ Phẩm, Cty Loan Thắng, Cty IAP.

- ĐD sau DCLF375-7E25.5/2 B.Đ.Định dự kiến mất điện từ 13h30÷17h00 ngày 6/11/2020 gồm các TBA: Bơm Đại Định 1,2,3,4, Cty Gạch Bồ Sao,T hắng Cường, CtyXD Vĩnh lạc.

- Cắt đồng thời: ĐD 372E25.5 đến DCL312-1 TC Cty CPCN VN; ĐD sau DCLF371-7E25.5/20 đến DCLF371-7E25.6/20 RG TD-VT dự kiến mất điện từ 7h00÷11h30 ngày 7/11/2020 gồm các TBA: Đại Đồng 5, Nghĩa Hưng 3,4,7, Chấn Hưng 2,3,5, CQT Chấn Hưng, Ga hướng Lại, Giếng H8, Cty Sông Hồng.

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Phúc Yên:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Lê Ngọc Hiếu

8:00

10:00

28/10

- Thay TI đầu cực; Vệ sinh CN TBA

2

Cắt điện lộ Đài Phun Nước - TBA Nước Thải

10:30

12:00

28/10

Thay định kỳ TI đo đếm

3

Cắt điện lộ Bơm - TBA Bơm Tiền Châu

13:00

14:30

28/10

Thay định kỳ công tơ và TI đo đếm

4

Cắt điện AB tổng tủ 5C - TBA Đồng Sơn 1

14:30

16:00

28/10

Thay định kỳ công tơ và TI đo đếm

5

Cắt điện AB lộ Sinh Hoạt - TBA Tuấn Tài

16:00

17:30

28/10

Thay định kỳ công tơ và TI đo đếm

6. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên:

- ĐD sau DCLF472-7E4.3/28 đến MC&DCL472-7E4.3/1B lô X1 đến DCLF472-7 E4.3/35 đến DCL471-7E4.3/36 MV 472 E4.3 dự kiến mất điện từ 07h00÷11h00 ngày 25/10/2020 các TBA: Khai Quang 3 KFW, Cty VinaKorea T2, Cty CP Môi trường đô thị VY.

- ĐD sau MC&DCL472-7E4.3/1B lô X1 đến DCLF472-7E4.3/4B lô X1 dự kiến mất điện từ 07h00÷11h00 ngày 25/10/2020 gồm các TBA: VinaKorea T1, Cơ Khí CXVN 1- T2,T4,T5,T3,T7,T9, Exedy, PTHTVP, Hùng Phương, Nhựa Đạt Hòa, Cty KYB.

- ĐD sau MC&DCL475-7E25.9/11 đến DCLF472-7E4.3/35 dự kiến mất điện từ 13h00÷17h00 ngày 25/10/2020 gồm các TBA: Khai Quang 5, Đạt Hòa T2, Cơ khí CXVN 1- T6, T1, Khai Quang 6, Khai Quang 12, Lục Nam, Cty CP BQL Real T1,T2.

- ĐD sau DCLF477-7E25.9/10 đến DCLF478-7E4.3/42 MV 477E25.9 đến DCLF477-7E25.9/12 Khai Quang đến DCLF477-7E25.9/18 dự kiến mất điện từ 13h00÷17h00 ngày 25/10/2020 gồm các TBA: Cty Đại An, Haoshing T1,T2, Marado, Vinh Thịnh 4, Cosmos T1,T2, Bơm Tăng Áp KQ, Ksourea, Toyotaky T3, Powerlogis, Sin Do.

- ĐD sau LBS486-7E4.3/1 TC số 1 NR204/TC số 2 NR204 đến LBS 486-7E4.3/1 TC số 2 NR204/5 NR204. dự kiến mất điện từ 5h00÷12h00 ngày 26/10/2020 gồm các TBA: Địa Chất, CQT 204, Cty VCI, Lữ Đoàn 204, BV Tâm Thần, Xóm Tấm, Xóm Tấm 2, Đoàn Trinh Sát MB.

- ĐD sau DCLF475-7E25.6/28 đến DCLF475-7E25.6/49 dự kiến mất điện từ 7h00÷11h00 ngày 28/10/2020 gồm các TBA: Hội Hợp 2,3,4,6,8,10, Rửa Xe.

- ĐD sau DCLF475-7E25.6/49 đến DCLF475-7E25.6/66 đến DCLF475-7E25.6/4 MV478E25.6 dự kiến mất điện từ 7h00÷11h00 ngày 28/10/2020 gồm các TBA: Hội Hợp 5,7,11, Hội Hợp, Quán Tiên, Đông Đạo 9,2,7,3, Đồng Tâm 2,3, Ngân Hàng Nông Nghiêp Bắc VY, Ngã TT Dương.

- ĐD sau LBS471-7E25.6/2 Xóm Am 2/MV484E4.3 đến DCLF471-7E25.6/56 MV484E4.3 dự kiến mất điện từ 13h00÷17h30 ngày 28/10/2020 gồm các TBA: Cầu Oai, Cầu Oai 2,3, Tích Sơn 5, Vinh Thịnh, Đầm Vạc 1, Tân Tiến, T2DC3, Trung Tâm Ứng Dụng, Lan Chi, Sơn Long, Quảng Lợi, Tích Sơn 4, SooEng vina.

- ĐD sau LBS371-7E4.3/2 TC HT3 đến DCL371-7E4.3/89 dự kiến mất điện từ 13h00÷17h00 ngày 28/10/2020 gồm các TBA: Cty ĐL Vĩnh Phúc, Gốc Vừng 3,5, Xuân Mai 1,2,3, Vinaconex T1,T2,T3, Định Trung 4, Đèn Đường T4, Định Trung 6, Cty Tân Việt, Cty Mỹ Việt Cty Lạc Việt, Cty Kim Cương, HIV, BV Y Học CT, Cty SungwonTech, Cty Jawa, Định Trung 2.

- ĐD sau MC&DCL475-7E4.3/47 đến DCLF475-7E4.3/56 MV 471E25.6 đến DCLF475-7E4.3/6 Tỉnh ủy/ MV478 E25.6 dự kiến mất điện từ 13h00÷17h30 ngày 31/10/2020 gồm các TBA: BV Đa Khoa tỉnh T1,T2,T3, Trường ĐHGTVT, TT Huấn Luyện CA tỉnh, Lam Sơn 2, Lam Sơn.

- ĐD sau DCLF486-7E4.3/3 đến DCLF486-7E4.3/39 đến DCLF484-7E4.3/2B AS MV 486 E4.3 dự kiến mất điện từ 13h00÷17h30 ngày 31/10/2020 gồm các TBA: TBA Đôn Hậu, Mậu Thông, Mậu Thông 2, Cty Dược T1,T2, Khai Quang 7,9,11,13, Đài THVT T1,T2, HTX Tuổi Trẻ, BQLDA- Sở XD, Sông Hồng TĐ, Kho 887, Bơm CB T1, Công Sở 1,2,3,4, BH Xã Hội, Đoàn Thể 1, UBND Tỉnh 1,2, TT Hội Nghị T1,T2, Tín Hiệu ĐS.

- ĐD 471E25.9 đến DCLF471-7E25.9/4 MV474E4.3 đến DCLF471-7E4.3/35 đến DCL471-7E4.3/36 MV472E4.3 dự kiến mất điện từ 7h00÷12h00 ngày 01/11/2020 gồm các TBA: Cty Đức Minh 1,2, Phụ Gia Nhựa, Trường Xuân, Hoàn Mỹ,Đại Việt, Khai Quang 10, Hán Lữ, Daiwon Apparel, YULY.

- Cắt đồng thời: ĐD 476E4.3 đến MCKVSC&DCLF476-7E4.3/38; ĐD 477E4.3 đến DCLF477-7/35 dự kiến mất điện từ 7h00÷11h00 ngày 01/11/2020 gồm các TBA: Công ty J-Tech, Yên Bình, JinYoung HNS, AMO vina, ORCHEM vina, Thiện Mỹ, PTHTVP, GSR, Daegun, UJU.

- Cắt đồng thời: ĐD 478E4.3 đến  đến DCLF478-7E4.3/27; ĐD 377E4.3 đến DCLF377-7 E4.3/36 dự kiến mất điện từ 13h00÷17h00 ngày 01/11/2020 gồm các TBA: Cty DKT, Cty BHFLEX Vina.

7. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Đảo:

- ĐD sau DCLF971-7TGYD/38 dự kiến mất điện từ 6h00÷11h30 ngày 28/10/2020 mất điện toàn bộ khu vực xã Đạo Trù.

- ĐD sau DCLF474-7E25.4/TBA DVĐT NR TT TT Tam Đảo dự kiến mất điện từ 8h00÷12h00 ngày 29/10/2020 mất điện TBA Trung Tâm TT Tam Đảo; TBA Tam Đảo 3.

- TBA Tích Cực - 250 kVA dự kiến mất điện từ 7h30÷10h00 ngày 31/10/2020 để Thay hòm công tơ + TI đầu cực, lắp chụp ty sứ cao+hạ thế MBA.

- TBA Trung Tâm 1 - 560 kVA dự kiến mất điện từ 11h00÷12h30 ngày 31/10/2020 để Lắp chụp ty sứ cao+hạ thế MBA. Lắp chụp CSV để thực hiên 5S TBA

- TBA Trung Tâm 2 - 560 kVA dự kiến mất điện từ 12h10÷13h40 ngày 31/10/2020 để Lắp chụp ty sứ cao+hạ thế MBA. Lắp chụp CSV để thực hiên 5S TBA.

- TBA Trung Tâm 3 - 560 kVA dự kiến mất điện từ 9h40÷11h10 ngày 31/10/2020 để Lắp chụp ty sứ cao+hạ thế MBA. Lắp chụp CSV để thực hiên 5S TBA.

8. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Yên Lạc:

- ĐD sau DCLF372-7E25.6/1 Khánh dư đến DCLF372-7E25.6/1 MV 377 E25.6 dự kiến mất điện từ 6h00÷9h30 ngày 27/10/2020 gồm các TBA: Cty Khánh Dư, Cty Gạch Đoàn Kết, Khu Dân Cư Đoàn Kết.

- ĐD 472E25.10 sau DCL472-7E25.10/90 đến DCLF472-7E25.10/144 dự kiến mất điện từ 5h00÷10h30 ngày 27/10/2020 gồm các TBA: Vĩnh Đoài 1, Bơm Quán Bạc, Nguyệt Đức 2, 5.

- ĐD  472E25.10 sau DCLF472-7E25.10/16 Nhánh rẽ Trung Nguyên dự kiến mất điện từ 13h00÷17h30 ngày 27/10/2020 gồm các TBA: Xã Trung Nguyên, Trường THPT Đồng Đậu.

- ĐD sau DCLF477-7E25.6/1 Tề lỗ dự kiến mất điện từ 05h00÷10h30 ngày 28/10/2020 gồm các TBA: Thôn Yên Lạc 4 - Xã Đồng Văn, TBA Tề Lỗ 3 - Xã Tề Lỗ.

- ĐD sau DCLF473-7E25.6/1 Nhánh rẽ Vĩnh đông dự kiến mất điện từ 05h00÷10h30 ngày 28/10/2020 gồm các TBA: Vĩnh Đông 1,3,7, Vĩnh Tiên 2, Vĩnh Trung 1,2,3,4 - TT Yên Lạc.

- ĐD sau DCLF477-E25.10/24 đến MCKVSC&DCL477-7E25.10/85 đến DCL475-7E25.10/1 MV 477 E25.10 dự kiến mất điện từ 05h00÷10h30 ngày 29/10/2020 gồm các TBA: Đại Tự 5,7,9, Nước Sạch Đại Tự, Thôn Chùa - Xã Yên Đồng, TBA Nguyên Hưng 1,2 - Cty Nguyên Hưng, TBA Nhật Chiểu 1,2,3,4, Nhật Tiến 1, Khu CNTT Liên Châu 1,2, Hộ KD Nguyễn Văn Thu, Nước Sạch Liên Châu.

- ĐD sau DCLF374-7E25.5/73 đến DCLF374-7E25.6/44 MV374 E25.5 dự kiến mất điện từ 13h00÷17h30 ngày 29/10/2020 gồm các TBA: Hùng Vỹ 1, 3, Cty Trường Biện.

- Cắt đồng thời: ĐD 472E25.10 đến DCLF472 E25.10/15 đến DCLF472-7E25.10/76; ĐD 479E25.10 đến DCL479-7E25.10/14 dự kiến mất điện từ 05h30÷9h00 ngày 30/10/2020 gồm các TBA: Yên Đồng 6, Đền Thính.

- ĐD 374E25.10 đến DCLF372-7E25.10/26 MV374 E25.10 đến MC&DCL374-7E25.10/52 dự kiến mất điện từ 05h30÷10h00 ngày 30/10/2020 gồm các TBA: Yên Đồng 1,5, Đông Mẫu, Đông Mẫu 2, Cụm CN Yên Đồng, Cty Khải Thành - Xã Yên Đồng, Tề Lỗ 6, Vũ Văn Kiên, Cụm CN Tề Lỗ, Tam Hồng 4.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện./.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc
Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng