Tòa án nhân dân thành phố Phúc Yên: Thông báo tìm kiếm bà Nguyễn Thị Nga

23/10/2020

Tòa án nhân dân thành phố Phúc Yên thông báo tìm kiếm thông tin người bị yêu cầu vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Nga:

Năm sinh: 1976.

Nơi cư trú cuối cùng: Tổ 12, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện nay, không rõ địa chỉ.

Theo yêu cầu của người yêu cầu: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

Địa chỉ: số 108 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Đức Thọ - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Người đại diện theo ủy quyền:

+ Ông Hoàng Văn Vĩnh - Chức vụ: Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên.

+ Ông Đinh Văn Thật - Chức vụ: Phó phòng tổng hợp ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phúc Yên (có mặt).

(Theo văn bản ủy quyền số: 974/UQ - HĐQT - NHCT18 ngày 14/8/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam).

Địa chỉ: số 4, Trần Hưng Đạo, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Bà Nguyễn Thị Nga sau khi biết được thông báo này phải báo ngay cho Tòa án nhân dân thành phố Phúc Yên biết.

Các tổ chức, cá nhân nếu biết được thông tin, địa chỉ nơi cư trú hiện nay của bà Nguyễn Thị Nga đang ở đâu, đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến bà Nga cho Tòa án nhân dân thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc biết.

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu bà Nga không có mặt thì Tòa án nhân dân thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ giải quyết việc kiện của nguời yêu cầu theo quy định của pháp luật.

 Nguồn: Quyết định số 01/2020/QĐ-TA ngày 05/10/2020
của Tòa án nhân dân thành phố Phúc Yên