UBND tỉnh phê duyệt chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025

01/10/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2372/QĐ-UBND phê duyệt chương trình khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đối tượng áp dụng chương trình này là các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh áp dụng sản xuất sạch hơn; tổ chức, cá nhân tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ khuyến công trên địa bàn.

Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025, sẽ tập trung khuyến khích, hỗ trợ về tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề; hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, các hoạt động tư vấn, tập huấn, đào tạo, hội thảo, hội nghị; đồng thời, hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu,. Trong đó, một số mục tiêu cụ thể đã được đưa ra, đó là: đào tạo, truyền nghề cho 350 lao động; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật cho 160 cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ thuê tư vấn đánh giá về áp dụng sản xuất sạch hơn cho 8 cơ sở; xây dựng, đăng ký thương hiệu, thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm; makerting; quản lý sản xuất - tài chính - kế toán- nhân lực cho 60 cơ sở công nghiệp nông thôn,.

Để triển khai thực hiện, tỉnh sẽ ưu tiên hỗ trợ các ngành nghề: phát triển công nghiệp cơ khí, hóa chất phục vụ nông nghiệp; nông thôn; công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản; công nghiệp hỗ trợ; áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; các chương trình, đề án hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; sản phẩm thuộc các chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực; công nghiệp mũi nhọn; công nghiệp trọng điểm của tỉnh và từng địa phương trong tỉnh; sản xuất các sản phẩm có thị trường xuất khẩu; sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động.

Định mức hỗ trợ các chương trình sẽ được áp dụng theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế Quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể đối với các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh và các văn bản liên quan. Dự kiến tổng chi phí thực hiện chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025 là trên 38 tỷ đồng.

Văn Song

Các tin đã đưa ngày: