Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xây dựng và quản lý phòng cháy, chữa cháy đối với công trình xây dựng

29/09/2020

Ngày 22/9/2020, Sở Xây dựng Vĩnh Phúc và Công an tỉnh Vĩnh Phúc thống nhất ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xây dựng và quản lý phòng cháy, chữa cháy đối với công trình xây dựng.

Theo đó, cùng với những quy định về nguyên tắc, phương thức phối hợp thì quy chế này cũng đã đưa ra 5 nội dung phối hợp hoạt động giữa Sở Xây dựng và Công an tỉnh cụ thể như sau:

1. Phối hợp trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

2. Phối hợp trong công tác thẩm định thiết kế xây dựng, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

3. Phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng và kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

4. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm;

5. Phối hợp trong công tác trao đổi thông tin.

Ngoài các nội dung phối hợp nêu trên thì các cơ quan chuyên môn thuộc 02 đơn vị có thể trao đổi, thống nhất để phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Công an tỉnh) phối hợp với Phòng Quản lý xây dựng (Sở Xây dựng) làm đầu mối đối với công tác thẩm định thiết kế xây dựng và Chi cục Giám định đối với công tác kiểm tra, nghiệm thu công trình xây dựng.

Quy chế có hiệu lực kể từ ngày 22/9/2020.

Xem chi tiết nội dung Quy chế phối hợp tại đây./.

Minh Hiển

 

Các tin đã đưa ngày: