UBND huyện Vĩnh Tường: Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá QSD đất thuê tại khu vực đất thực hiện dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Vĩnh Thịnh - An Tường

18/09/2020


Các tin đã đưa ngày: