Tạm dừng các phương tiện vận chuyển đất trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên từ ngày 20/9-20/10/2020

15/09/2020

Để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, UBND tỉnh vừa mới ban hành văn bản số 7047/UBND-NN4 về tiếp tục tăng cường bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh.

Văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành; các tổ chức đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tiếp tục, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên,... gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường và chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường. Thường xuyên tổ chức dọn dẹp vệ sinh cơ quan, nơi làm việc và chỉnh trang khuôn viên cơ quan, đảm bảo xanh - sạch - đẹp, tham gia tích cực vào công tác vận động, tuyên truyền về bảo vệ môi trường tại khu dân cư đang sinh sống.

Tạm dừng các phương tiện hoạt động vận chuyển đất trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên trong thời gian từ ngày 20/9/2020 đến ngày 20/10/2020 để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII. UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Vĩnh Yên thông báo cho các chủ đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh;  Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, UBND thành phố Vĩnh Yên căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra và giám sát, xử lý vi phạm theo quy định./.


Minh Hiển

Các tin đã đưa ngày: