Kết qủa tiếp công dân định kỳ tháng 9/2020

15/09/2020

Ngày 10/9/2020, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì chủ trì tiếp công dân định kỳ theo quy định. Cùng dự tiếp công dân với Chủ tịch UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Xây dựng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh và đại diện UBND huyện, thành phố: Vĩnh Yên, Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Tam Đảo, Yên Lạc.

Sau khi xem xét đơn và trình bày của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các sở, ngành tập trung chỉ đạo, xem xét giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Chi tiết kết quả giải quyết xem tại đây

 

 

Các tin đã đưa ngày: