Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 06/9-20/9/2020

03/09/2020

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn huyện Tam Dương, thành phố Vĩnh Yên thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực thành phố Vĩnh Yên:

- Đường dây 486 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 07h00÷09h30 ngày 06/9/2020 gồm các trạm biến áp cụ thể sau: Xử lý nước thải T3, Công sở 1+2+3+4, trung tâm Hội nghị T1+T2, UBND Tỉnh T1+T2, Ga Vĩnh yên, Đoàn thể, Đoàn thể 1, Ao Hải, Ao Hải 2, Sở GTVT, Ngân hàng NN và PTNN, Bến xe, Bến xe 2+4, Liên bảo, Liên bảo 2+3+,4, C.ty kết hiền, Trần phú, C.ty  Phúc sơn, Địa chất, CQT 204, Đơn vị 204, Moutanvew, Xóm tấm, Xóm tấm 2, Biên phòng T1+T2, Bệnh viện Tâm Thần.

- Đường dây 475 trạm 110kV Hội Hợp dự kiến mất điện từ 09h30÷12h00 ngày 06/9/2020 gồm các trạm biến áp cụ thể sau: Hội hợp 2+3+4+6+8+10, Rửa xe.

- Đường dây 477 trạm 110kV Hội Hợp mất điện các trạm biến áp cụ thể sau:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY
THIẾT BỊ

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bắt đầu

Kết thúc

Giờ,
 phút

Ngày

Giờ,
 phút

Ngày

1

C.ty CP Prime Đại An

07:30

06/9

17:30

06/9

Bảo dưỡng đường dây và TBA

2

Công An tỉnh T2

08:30

06/9

11:30

06/9

Bảo dưỡng đường dây và TBA

3

Công TNHH BHFLEX Vina T1 M2 Xưởng 2

09:30

06/9

12:00

06/9

Bảo dưỡng đường dây và TBA

4

Trường PT Dân tộc nội trú cấp 2-3

09:30

06/9

12:00

06/9

Bảo dưỡng đường dây và TBA

5

Công TNHH Patron Vina T3 NM 3

14:00

06/9

16:30

06/9

Bảo dưỡng đường dây và TBA

2.Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Dương:

- Đường dây 486 trạm 110kV Hội Hợp dự kiến mất điện gồm các trạm biến áp cụ thể sau:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY
THIẾT BỊ

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bắt đầu

Kết thúc

Giờ,
 phút

Ngày

Giờ,
 phút

Ngày

1

Đồng Tĩnh 1

07:00

10/9

08:30

10/9

Bảo dưỡng đường dây và TBA

2

Đồng Tĩnh 3

08:30

10/9

10:30

10/9

Bảo dưỡng đường dây và TBA

3

Đồng Tĩnh 9

10:00

10/9

11:30

10/9

Bảo dưỡng đường dây và TBA

4

Đồng Tĩnh 8

13:30

10/9

15:00

10/9

Bảo dưỡng đường dây và TBA

5

Đồng Tĩnh 6

15:00

10/9

16:30

10/9

Bảo dưỡng đường dây và TBA

6

Hợp Hòa 1

16:30

10/9

18:30

10/9

Bảo dưỡng đường dây và TBA

7

Tam Dương 6

07:00

11/9

08:30

11/9

Bảo dưỡng đường dây và TBA

8

Hướng Đạo 4

08:30

11/9

10:30

11/9

Bảo dưỡng đường dây và TBA

9

Hướng Đạo 8

10:00

11/9

11:30

11/9

Bảo dưỡng đường dây và TBA

10

Tiên Lộng

13:30

11/9

15:00

11/9

Bảo dưỡng đường dây và TBA

11

Hoàng Hoa 7

15:00

11/9

16:30

11/9

Bảo dưỡng đường dây và TBA

12

Hoàng Hoa 6

16:30

11/9

18:00

11/9

Bảo dưỡng đường dây và TBA

13

Hoàng Hoa 2

07:00

12/9

08:30

12/9

Bảo dưỡng đường dây và TBA

14

Hoàng Hoa 1

08:30

12/9

10:00

12/9

Bảo dưỡng đường dây và TBA

15

Hoàng Hoa 11

10:00

12/9

11:00

12/9

Bảo dưỡng đường dây và TBA

16

Hoàng Hoa 8

13:30

12/9

15:00

12/9

Bảo dưỡng đường dây và TBA

17

Hoàng Hoa 9

15:00

12/9

16:30

12/9

Bảo dưỡng đường dây và TBA

18

Đồng Láng

16:30

12/9

18:00

12/9

Bảo dưỡng đường dây và TBA

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện./.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc
Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng