Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi, thời gian, nội dung, địa điểm tổ chức thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

03/09/2020

Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi, thời gian, nội dung, địa điểm tổ chức thi tuyển như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi như sau:

TT

Họ và tên người nộp hồ sơ

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ công tác hiện nay

Trình độ chuyên môn

Trình độ LLCT

1

Trần Mạnh Cường

01/01/1977

Thanh tra viên

Kỹ sư QLĐĐ – Ths Nông nghiệp

Cao cấp LLCT

2

Nguyễn Văn Đậu

26/06/1979

Thanh tra viên chính

Kỹ Sư QLĐĐ – Ths Quản lý ĐĐ

Trung cấp LLCT

3

Khổng Ngọc Thuận

22/4/1983

Chuyên viên

Kỹ sư QLĐĐ – CN Luật Kinh tế - Ths Nông nghiệp

Trung cấp LLCT

2. Thời gian thi, nội dung thi:

2.1. Thi viết:

- Thời gian: 180 phút, bắt đầu từ 7h30 đến 10h30 ngày 19/9/2020.

- Nội dung thi viết: Chi tiết theo Thông báo số 203/TB-HĐTT ngày 19/8/2020 của Hội đồng thi tuyển về một số nội dung ôn tập thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường).

2.2. Thi trình bày đề án:

- Thời gian trình bày đề án: 7h30 ngày 20/9/2020; trình bày tối đa 30 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về đề án 30 - 40 phút; thời gian trả lời mỗi câu hỏi tỉnh huống và câu hỏi chất vấn tối đa 5 phút;

- Chủ đề thi trình bày đề án: Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai (thủ tục về: giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất) trong giai đoạn hiện nay.

Đề án của người dự thi được in, đóng quyển theo kích thước giấy in khổ A4, tối thiểu 20 trang - tối đa 30 trang, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, căn dòng Exactly 18, cách đoạn trước và sau 6pt, số lượng 07 quyển và nộp cho Thư ký Hội đồng thi tuyển trước 17 giờ 00 phút ngày 15/9/2020.

3. Địa điểm tổ chức khai mạc kỳ thi và phòng thi: Tại  Hội trường tầng 4 - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.

* Lưu ý: Tất các thí sinh có mặt từ 6h40’ ngày 19/9/2020 để dự khai mạc và nghe phổ biến quy chế thi. Thí sinh dự thi phải mang theo chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, hoặc giấy phép lái xe, hoặc Thẻ đảng viên) và có mặt trước giờ thi các môn 30 phút để làm các thủ tục cần thiết.

Thông báo này thay Giấy triệu tập đối với từng thí sinh, được niêm yết công khai tại Website và Trụ sở của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đề nghị thí sinh kiểm tra kỹ thông tin về bản thân nếu phát hiện sai sót thì phản ảnh lại cho Tổ phục vụ (qua ông Nguyễn Công Võ - Tổ trưởng tổ phục vụ kỳ thi) để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi./.

Nguồn: Thông báo số 215/TB-HĐTT ngày 01/9/2020
của Sở Tài nguyên và Môi trường

Các tin đã đưa ngày: