Sở Công Thương: Mời gọi đầu tư Dự án Trung tâm hội chợ triển lãm và trưng bày sản phẩm tỉnh Vĩnh Phúc

01/09/2020

Thực hiện Kết luận số 46-TB/VPTU ngày 13/11/2017 của Thường trực Tỉnh ủy và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 9350/UBND-KT1 ngày 22/11/2017 về việc giao Sở Công thương chủ trì vận động, kêu gọi các nhà đầu tư và thực hiện các thủ tục để triển khai dự án theo quy định.

Căn cứ văn bản số 2531/UBND-KT2 ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm hội chợ triển lãm và trưng bày sản phẩm tỉnh Vĩnh Phúc.

Để dự án sớm được triển khai đầu tư xây dựng, Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng giới thiệu và kính mời Quý doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có tiềm lực về kinh tế, quản trị kinh doanh và tâm huyết với dự án tới nghiên cứu để triển khai thực hiện. Thông tin sơ bộ của dự án, như sau:

1. Tên dự án: Trung tâm hội chợ triển lãm và trưng bày sản phẩm tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Địa điểm thực hiện: Thành phố Vĩnh Yên hoặc khu vực lân cận

3. Quy mô dự kiến: 08 ÷ 10 ha.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 300 tỷ đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa

6. Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

7. Cơ quan kêu gọi, thực hiện thủ tục đầu tư: Sở Công thương.

8. Thời gian thực hiện đầu tư dự kiến: 2021-2025.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp Sở Công thương, điện thoại: 02113.862.199./.

Nguồn: Công văn số 1037/SCT-KHTCTH 
ngày 31/8/2020 Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc