Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên: Thông báo tìm kiếm thông tin bà Hoàng Thị Thái

06/08/2020

Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc thông báo cho bà Hoàng Thị Thái,

Sinh năm 1956; Nơi cư trú cuối cùng: Tổ dân phố Kiều Sơn, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, đã bỏ nhà đi biệt tích từ năm 1995;

Ngày 17 tháng 12 năm 2004, Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên đã xét xử tuyên bà Hoàng Thị Thái mất tích và xử cho ông Nguyễn Văn Viễn được ly hôn bà Thái; từ đó cho đến nay ông Viễn, các con của ông Viễn, bà Thái không có tin tức gì của bà Thái.

Nay bà Thái ở đâu liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ: thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) để giải quyết việc ông Nguyễn Văn Viễn, sinh năm 1949, địa chỉ: Tập thể đài phát Tín Đại Mỗ - Nam Từ Liêm – Hà Nội có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Thái là đã chết.

Bà Hoàng Thị Thái sau khi biết được thông tin này hoặc các tổ chức, cá nhân nếu biết được thông tin, địa chỉ nơi cư trú hiện nay của bà Hoàng Thị Thái đang ở đâu, đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến bà Thái cho Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc theo địa chỉ trên.

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên nếu bà Thái không có mặt thì Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Công văn số 424/2020/CV-TA ngày 31/7/2020
của Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên

 

Các tin đã đưa ngày: