Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 2/6-13/6/2020

29/05/2020

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, và các huyện: Lập Thạch, Tam Đảo, Bình Xuyên, Vĩnh Tường thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên:

- Đường dây 475  trạm 110kV Hội Hợp mất điện các trạm biến áp cụ thể sau:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY
THIẾT BỊ

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bắt đầu

Kết thúc

Giờ,
 phút

Ngày

Giờ,
 phút

Ngày

1

Xóm Nọi

06:00

03/6

11:30

03/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

2

Hóa Nổ 2

13:00

03/6

17:30

03/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

3

Hà Tiên 2

06:00

03/6

11:30

03/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

4

Xóm Bầu 3

13:00

03/6

17:30

03/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

5

Đồng Tâm 2

06:00

05/6

11:30

05/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

6

C.ty CP PRIME Trường Xuân

07:30

07/6

09:30

07/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

7

C.ty TNHH WISEPACIPFIC APPAREL VN

09:30

07/6

11:30

07/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

8

Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai

13:30

07/6

15:30

07/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

9

C.ty TNHH Đầu Tư Thương mại VP

15:30

07/6

17:30

07/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

10

C.ty TNHH TM Kim Cương

07:30

07/6

09:30

07/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

11

C.ty CP Cấp Thoát Nước Số 1 VP T1

09:30

07/6

11:30

07/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

12

C.ty CP VIGLACERA

13:30

07/6

15:30

07/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

13

Trung Tâm huấn luyện & Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Công An Tỉnh VP

15:30

07/6

17:30

07/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

- Đường dây 372 trạm 110kV Lập Thạch mất điện các trạm biến áp cụ thể sau:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY
THIẾT BỊ

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bắt đầu

Kết thúc

Giờ,
 phút

Ngày

Giờ,
 phút

Ngày

1

Ngọc Mỹ

06:00

03/6

10:30

03/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

2

Quang Sơn 5

14:00

03/6

16:30

03/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

3

Liên Hòa 3

14:00

03/6

16:30

03/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

4

Hoa Sơn 3

06:00

03/6

09:30

03/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

5

Liễn Sơn 7

09:00

03/6

11:00

03/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Đảo:

- Đường dây 474, 471 trạm 110kV Thiện Kế mất điện các trạm biến áp cụ thể sau:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY
THIẾT BỊ

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bắt đầu

Kết thúc

Giờ,
 phút

Ngày

Giờ,
 phút

Ngày

1

Minh Quang 7

07:30

05/6

11:30

05/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

2

Minh Quang 7

13:30

05/6

14:45

05/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

3

Minh Quang 2

14:30

05/6

16:30

03/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

4

Hợp Châu 1

06:00

05/6

09:30

05/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

5

Minh Quang 6

07:30

06/6

09:30

06/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

6

Xóm Cóc

09:30

06/6

10:45

06/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

7

Quang Minh 10

10:30

06/6

12:45

06/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

8

Hồ Sơn 6

14:00

06/6

16:00

06/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

9

Đồng Xuân

07:30

06/6

09:30

06/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

10

Hợp Châu 3

13:15

06/6

14:30

06/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

11

Yên Trung

14:15

06/6

15:45

06/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

- Đường dây 474, 482 trạm 110kV Thiện Kế mất điện các trạm biến áp cụ thể sau:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY
THIẾT BỊ

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bắt đầu

Kết thúc

Giờ,
 phút

Ngày

Giờ,
 phút

Ngày

1

C.ty Phát Đạt

08:00

06/6

10:00

06/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

2

C.ty Kiều Thi T3

10:00

06/6

12:00

06/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

3

C.ty Kiều Thi T4

14:00

06/6

16:00

06/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

4

Chiếu sáng  4

08:00

11/6

10:00

11/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

5

Mỏ Đá Trung Màu trạm 4

10:00

11/6

12:00

11/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

6

Sư 304

14:00

11/6

18:00

11/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

- Đường dây  474 trạm 110kV Vĩnh Tường mất điện các trạm biến áp cụ thể sau:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY
THIẾT BỊ

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bắt đầu

Kết thúc

Giờ,
 phút

Ngày

Giờ,
 phút

Ngày

1

Yên Bình 1

07:30

12/6

09:30

12/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

2

Yên Bình 2

09:30

12/6

11:30

12/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

3

Yên Bình 3

13:30

12/6

15:30

12/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

4

Yên Bình 4

15:30

12/6

17:30

12/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

5

Doanh nghiệp Á Châu

06:00

13/6

08:00

13/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

6

Cty Vĩnh Lạc

08:00

13/6

10:00

13/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

7

Ga Hướng Lại

10:00

12/6

11:30

12/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

8

C.ty VIDAKO

14:00

12/6

15:30

12/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

9

C.ty BMC

15:30

13/6

17:30

13/6

Bảo dưỡng đường dây và TBA

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện./.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc
Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

 

Các tin đã đưa ngày: