Kết quả xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019

26/05/2020

Ngày 25/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1202/QĐ-UBND về việc công bố xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Theo đó, năm 2019,  điểm trung bình kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT) các sở, ban, ngành là 45,212 điểm (đạt 72% điểm tối đa), tăng 4,556 điểm so với điểm trung bình năm 2018. Đơn vị có tổng điểm cao nhất là Sở Thông tin và Truyền thông (58,083 điểm, đạt 92% điểm tối đa). Đơn vị có tổng điểm thấp nhất là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (29,012 điểm, đạt 46% điểm tối đa). Chênh lệch giữa đơn vị có điểm số cao nhất và đơn vị có điểm số thấp nhất là 29,071 điểm.

Chi tiết thứ tự xếp hạng như sau:

Thứ tự xếp hạng

Tên cơ quan, đơn vị

Điểm theo nhóm tiêu chí đánh giá

Nhóm tiêu chí đánh giá điều kiện sẵn sàng

Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng

Tổng điểm

 

Điểm tối đa

18

45

63

1

Sở Thông tin và Truyền thông

18

40,083

58,083

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

14,962

38,056

53,018

3

Sở Tư pháp

13,5

38,87

52,37

4

Sở Ngoại vụ

16,5

35,27

51,77

5

Sở Tài chính

13,5

37,57

51,07

6

Sở Khoa học và Công nghệ

15,5

34,19

49,69

7

Sở Tài nguyên và Môi trường

14

35,57

49,57

8

Sở Giao thông Vận tải

12,133

37,3

49,433

 

9

Sở Xây dựng

12,5

36,423

48,923

10

Sở Giáo dục và Đào tạo

16

32,827

48,827

11

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15,921

31,174

47,095

12

Văn phòng UBND tỉnh

12,667

33,98

46,647

13

Sở Y tế

15,924

29,816

45,74

14

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

15,751

29,974

45,725

15

Sở Nội vụ

12,633

30,072

42,705

16

Ban Dân tộc

10,357

28,05

38,407

17

Ban quản lý các Khu công nghiệp

10

27,4

37,4

18

Sở Công Thương

9

20,479

29,479

19

Thanh tra tỉnh

7,227

22,058

29,285

20

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

8,69

20,322

29,012

Điểm trung bình kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CNTT, xây dựng CQĐT năm 2019 tại UBND các huyện, thành phố là 71,484 điểm (đạt 52% điểm tối đa), tăng 11,499 điểm so với điểm trung bình năm 2018. Đơn vị có tổng điểm cao nhất là UBND huyện Lập Thạch (90,69 điểm, đạt 66% điểm tối đa). Đơn vị có tổng điểm thấp nhất là UBND huyện Tam Dương (50,432 điểm, đạt 37% điểm tối đa). Chênh lệch giữa đơn vị có điểm số cao nhất và đơn vị có điểm số thấp nhất là 40,258 điểm.

Chi tiết thứ tự xếp hạng như sau:

Thứ tự xếp hạng

Tên đơn vị

Điểm theo nhóm tiêu chí đánh giá

Nhóm tiêu chí đánh giá điều kiện sẵn sàng

Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng

Tổng điểm

 

Điểm tối đa

43

95

138

1

UBND huyện Lập Thạch

33,943

56,747

90,69

2

UBND huyện Vĩnh Tường

29,622

58,269

87,891

3

UBND huyện Tam Đảo

30,85

47,056

77,906

4

UBND huyện Bình Xuyên

24,881

52,387

77,268

5

UBND huyện Yên Lạc

27,652

43,862

71,514

6

UBND thành phố Vĩnh Yên

22,707

48,57

71,277

7

UBND huyện Sông Lô

24,175

40,941

65,116

8

UBND thành phố Phúc Yên

23,575

27,686

51,261

9

UBND huyện Tam Dương

20,449

29,983

50,432

Trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp hạng về ứng dụng CNTT, xây dựng CQĐT này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, đưa ra những nhiệm vụ, biện pháp cụ thể để cải thiện điểm số ở những nhóm tiêu chí có điểm số thấp nhằm nâng cao hơn nữa việc ứng dụng CNTT, xây dựng CQĐT tại cơ quan, đơn vị mình trong những năm tiếp theo, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Minh Hiển

 

Các tin đã đưa ngày: